#11
 139     0
Ift illustrasjonen min over, var tanken å ha en pergola med skråtak. Da vil stram duk fungere, noe det selvsagt ikke gjøre ut i fra bildet (sikkert fra et tørt sted i USA)

TSt
   #12
 14,593     0
Men selv med skråtak er det veldig vanskelig å få til at det ikke blir en dam.  Ref topp presenning å tilhenger selv om en har bøyler under denne.