#11
 974     0
Dersom dette skal vere eit arbeidsforhold, er satsane i lenkja ikkje eit "utgangspunkt" men eit minstekrav.
Det følgjer at forskrift https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-09-23-1241?q=tariffavtale
som igjen er vedteke av tariffnemnda http://www.nemndene.no/tariffnemnda/om-tariffnemnda/
ifølgje lov https://lovdata.no/lov/1993-06-04-58

Det ser ikkje ut til at det er gjort nye vedtak med oppdaterte satsasr for 2018. - men det kan vel kome etter
kvart som lønsoppgjera kjem i hamn.

Junior (over 18) skal altså ha minst kr. 177,80
Dersom han er "ufaglært med minst ett års bransjeerfaring" skal han ha minst kr. 185,50

Det er vel eit greit utgangspunkt.

HSt
   #12
 36,747     Lillestrøm kommune     0
Det er nå slik at en tømrer har lov til å ta jobber på fastpris og hva timebetaling blir er da uvesentlig. Så lenge dette er et familie prosjekt er det også rimelig at oppdragsgiver ikke skal betale mer en fornuft pris på arbeidet.
   #13
 3,277     I huset mitt     0
Dersom dette skal vere eit arbeidsforhold, er satsane i lenkja ikkje eit "utgangspunkt" men eit minstekrav.
Det følgjer at forskrift https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-09-23-1241?q=tariffavtale
som igjen er vedteke av tariffnemnda http://www.nemndene.no/tariffnemnda/om-tariffnemnda/
ifølgje lov https://lovdata.no/lov/1993-06-04-58

Det ser ikkje ut til at det er gjort nye vedtak med oppdaterte satsasr for 2018. - men det kan vel kome etter
kvart som lønsoppgjera kjem i hamn.

Junior (over 18) skal altså ha minst kr. 177,80
Dersom han er "ufaglært med minst ett års bransjeerfaring" skal han ha minst kr. 185,50

Det er vel eit greit utgangspunkt.

Det er ikke noen minstelønn definert i Norge, og ikke alle bedrifter som har tariffavtale heller. Så, det er et utgangspunkt og hva man bør ha fra den linken jeg la ved.Wink

Slikt arbeide som her for familien kan vel heller ikke kalles et arbeidsforhold, så fornuft må nok seire her.
   #14
 2,985     Vestlandet     1
Kva ville poden fått i timen for sommarjobb på nærbutikken eller liknande i området? Det må vel vera eit godt utgangspunkt? Ein plass mellom 150 og 200kr/timen? Dette er vel pengar "rett i lomma".
Så kan ein jo leggja til litt om ein har hatt ekstrautgifter/ugunstig arbeidstid/reise osv.

Om eg hadde skifta terasseborda til ei tante, hadde eg i alle fall ikkje fått meg til å ta 300kr i timen. Det ville gitt vond smak å ta meir for ufaglært arbeid på fritida enn eg har for faglært arbeid på jobb.
Signatur
   #15
 1,333     Bergen     0
Utgangspunktet her var vel at tanten hadde fått utført et stykke arbeid og sønnen trengte penger. Alternativet hadde vært å leie inn en håndverker til jobben. Da er min mening at en bør se på hva det da ville kostet og lage en pris i forhold til det. Fx verdi kr. 5000 og utført av sønn/far for kr 2500. Brukte dere 8 t på dette så ville prisen da lagt rundt 300/t. Som er ca halvparten av hva en fagmann ville tatt.

Minstelønn og timepris er egentlig uinteressant. Her er det vel snakk om goodwill begge veier og om tanten er fornøyd så betaler hun vel slik at sønn/far blir det også. Å jobbe for familie kan forøvrig være en balansegang med stor fallhøyde. Men det er kanskje en annen diskusjon...Smile
Signatur
   #16
 2,985     Vestlandet     0
Ser poenget med å samanlikna med kva ein entrepenør ville tatt. Men det er jo ein del faktorar som spelar inn. Ein kan reklamera mot firma. Der er det skatter, avgifter, renter osv inne i biletet og. Om ikkje firma, hadde naboen tatt jobben.

Så er det jo spørsmål om ein har nytta eige verkty/utstyr/bil. Var materiala klar på plassen før arbeidet starta? Osv osv.

Privat behov for pengar er ikkje grunnlag for prising. Ein må og tenka på kva er reelt at ein person kan forventa å betala per time for å få nokon til å jobba i hagen sin. Eg betalte med glede den høge rekninga eg hadde når ein kamerat som er maskinentrepenør kom i hagen og grov til drenering. Men eg hadde aldri betalt han 300kr/timen om eg hadde hatt behov for hjelp til snekringa.

Og så er jo kvaliteten på arbeidet og timebruken viktige faktorar.

Men forsåvidt einig i at halv pris av det firma ville tatt kan vera eit godt utgangspunkt.
Signatur
   #17
 974     1
Det er ikke noen minstelønn definert i Norge, og ikke alle bedrifter som har tariffavtale heller. Så, det er et utgangspunkt og hva man bør ha fra den linken jeg la ved.Wink

Slikt arbeide som her for familien kan vel heller ikke kalles et arbeidsforhold, så fornuft må nok seire her.


Jau - dette er lovfesta minsteløn; jf. lenkane eg viste til.
Det er laga slike "allmenngjorde" tariffar for ymse bransjar. Føremålet er (mellom anna) å
hindre utnytting og sosial dumping ved at firma kjem med ein flokk underbetalte folk frå
fattige EU-land og pressar ut (norske og utanlandske) firma som betalar ordentleg.