609    6    4  

Flytte bekk bort fra tomta

 4     1
Vi har en bekk som kommer ned fra en skråning på oversiden av hytta og rett ned i en oppmurt dam (ca 2 m i dia). Denne er plassert rett ved ene hjørnet (1 meter fra) og går videre over tomta i et 40 cm rør ned i en grøft. Vi ønsker å flytte denne bekken/re-route den bort fra tomta. (Området vi vil flytte nedløpet til er friareal og blir ikke benyttet.) 

Spørsmål: 
Er dette noe som må søkes om? 
Er det noen som har erfaring med å flytte en bekk?

   #1
 1,674     0
Jeg tror det er faktisk strengt regulert, NVE vet kanskje.
Ville fjernet røret om du ikke er helt sikker på at bekken aldri får så mye vannføring at det renner over der røret begynner. Vann på avveier kan gjøre stor skade.
Vet at det må dispensasjon til bare for å bygge vei over en bekk.
   #2
 5,337     Tromsø     0
Jeg har aldri flyttet verken fjell eller bekker, men jeg er ganske sikker på at den etaten som styrer med vann og avløp (og overflatevann) i din kommune bør kontaktes.
Signatur
   #3
 8     3
Det er NVE som bestemmer dette. Om du skal leke Gud å tukle med skaperverket anbefaler jeg deg å snakke med de først. En bekk er kanskje ikke akkurat det største, men med mye nedbør kan de bli ganske store og det kan ha fatale konsekvenser da du har lagt den om sin naturlige vei.
   #4
 825     Stavanger     0
Det er NVE som bestemmer dette. Om du skal leke Gud å tukle med skaperverket anbefaler jeg deg å snakke med de først. En bekk er kanskje ikke akkurat det største, men med mye nedbør kan de bli ganske store og det kan ha fatale konsekvenser da du har lagt den om sin naturlige vei.

Hehe, bra formulert.. Tukle med skaperverket Grin Mennesket har vell tuklet med skaperverket siden tidenes morgen både hva gjelder utfylling i sjø og herjing i fjell men bedre føre var ja!
Signatur
   #6
 1,674     0
Problemet oppstår om røret ikke kan ta unna all vannet som kommer for da renner det utenfor og oppå bakken og tar gjerne med seg alt som er av løse jordmasser. Vannet går som regel der terrenget er lavest.
NVE har blitt ganske negativ til å lukke bekkenes naturlige løp.
Vet om et tilfelle hvor røret var for liten, det ble skikkelig oversvømmelse hos naboer med store skader.