137    0    0  

Forskjell mellom ulike impregneringsklasser treverk?

 93     0
Impregnert treverk opplyses i ulike impregneringsklasser, for eksempel NTR A NTR B NTR A/B og NTR M, der grovt sagt M skal tåle bruk i sjøvann, B å stå i jord/ferskvann og A skal benyttes over bakkenivå. 

MEN: Jeg ser også oppgitt treverk oppgitt i impregneringsklasse CU 1, CU1 grønn etc.. men klarer ikke å finne hva disse klassene betyr sammenlignet med NTR. 

Noen som har en enkel tabell for sammenligning, kildehenvisning eller enkelt kan forklare?

Hva er den egentlige forskjellen mellom f.eks disse ulike begrepene: 
"IMPR. NTR A/B" 
"IMPR GRØNN, NTR A/B"  
"IMPR. GRØNN Kl. 1 CU, NTR A/B"


CU - betyr vel kobber... altså kobberimpregnering. GRØNN - betyr det annet enn at materialet har et grønnaktig utseende (noe jeg forøvrig synes de fleste impergnerte materialer har)?