469    1    0  

Gjerde på skjev mur

 399     Solkysten     0
Jeg skal sette et stakittgjerde på en eksisterende leca mur. Gjerdet er 2m ferdige moduler fra Byggmax. Muren er ca 13m. Utfordringen er at muren ikke er i vater. Det er ca 11 cm høydeforskjell fra den ende enden til den andre.

Hvordan gjør man dette pent? Skal gjerdet følge muren (da blir ikke gjerdeplankene i lodd), eller skal toppen av gjerdet være i vater (da med økende avstand fra topp av mur til bunn av gjerdet)?
Signatur

HSt
   #1
 36,739     Lillestrøm kommune     0
Er gjerdet egnet til formålet? plassbygd ville det vært i lodd med skrå topp og bunnsvill.