170    0    0  

Hva er smart å legge i gårdsplassen?

 183     Bergen     0
Vi totalrenoverer et hus, inkludert uteområdene. Fra gårdsplassen og ned til privat vei på fellesområde har tidligere satt opp en mur som ikke ser ut i måneskinn. Denne skal rives og erstattes med ny mur, men verken tid eller økonomi tillater dette nå. Dette og et par andre element gjør at vi ikke asfalterer gårdsplassen før om ett år eller to.

Derfor trenger vi en midlertidig løsning på dekke. Hva bør vi bruke? Status:
- Delvis fast grunn, dvs tidligere gårdsplass som har fått noe jord over seg nå i gravefase.
- svakt hellende terreng 
- Noe område har tidligere vært plen (evnt kjerr).
- Ønsker ikke liten stein som setter seg under skoa
- Vil helst ikke legge på noe som må fjernes og fordyre asfaltprosjektet om to år.
- I Bergen, så jordløsninger ikke smart.

Er det så enkelt som en runde med hoppetusse først og så pukk? I så fall hvilken størrelse?
Signatur