3,130    3    0  

Hvor sent kan man så plen?

 95     Norway     0
hei, driver og holder på ute nå, legger ut matjord,
lurer på noen ting da:
1. hvor sent kan jeg så plen? (Begynner å bli kaldt nå)
2. hvor langt ut på våren/sommeren må jeg vente før en evt sådd plen er fin og fyldig?
3. hvor sent kan jeg evt legge ferdigplen (er under vurdering)

   #2
 428     Dal     0
Jeg hadde entrepenør som slnang på gressfrø her nesten i det snøen kom.. Jeg trodde ikke det skulle bli noe, men det er da grønt å fint der nå...