4,477    4    0  

Jord med med småstein

 122     Bergen     0
Jeg har gravd endel i hagen, så er masse jord renset for gamle gressstubber og store stein. Nå er det bare fin jord med endel småstein opp til 4 cm. Skal rulle ferdigplen oppå.

Hvor mye må jorden renes for disse småsteinene?? Jeg raker med metall rive og får flesteparten vekk. Trengs det helt ren jord før rulleplen?

Noen som har en god måte å skille dette??

   #1
 189     Hordaland     0
Jeg har ingen kunnskaper annet enn egen erfaring med plener og småstein; Rak med jernrive og fjern de store. De som er mindre enn 5 - 6 cm. kan gjerne ligge siden de 'forsvinner' ned i jorda når du valser plenen. Gressrøttene vokser rundt steiner og finner fuktighet lenger ned. Min erfaring er også at gressrøttene 'binder' steinen slik at den ikke vokser opp av bakken.
Noe stein må du sikkert plukke før gresset er klart til første og andre klipp, men det er minimalt.

*som nevnt - ingen utdannelse på temaet, kun egne erfaringer.  Smile
Signatur
   #3
 22,342     Akershus     0
For gresset er dette inget problem, det gror, men plenen kan få litt kuler. Hvis gresset gror godt merker du det ikke, mem et sted der jeg la gress over litt småstein og småsøppel og gresset gror dårlig popper det opp litt hist og pist.
   #4
 923     0
Småstein er jo en naturlig del av matjord. tror nok litt fordelt småstein bare er sundt for plenens ve og vel, men må jo ikke stikke opp eller alt på samme sted.