HSt
   #12
 36,739     Lillestrøm kommune     1
Ikke noe problem med skruene om de står i maase uten telehiv, men ellers er jo torv i grunnen noe som gir setningerm da må det fundamenteres på leira under. Hos bekjent måtte byggefirma inn og fundamentere en søyle på overbygg på en terasse, de hadde satt søylen i torven som sank.