476    25    0  

Jularobot klipper ikke i soner

 5,111     Sørnorge     0
En gressklipperrobot fra jula vil ikke klippe i soner. Modellen selges ikke lenger, men fant gammel produktside her:
https://www.jula.se/catalog/tradgard/tradgardsmaskiner/grasklippare/robotgrasklippare/robotgrasklippare-001116/#tab02

Saken er at den ble flyttet til ny hage i fjor høst. Fjorårets tørke (og mangel på gressvekst) gjorde at den fikk stå i kjelleren hele sesongen, bortsett fra en liten testtur på høsten som mest var en test av grensekabel. Hva den har gjort tidligere i år er litt usikkert da jeg har vært bortreist siden i vinter.

Klippeområdet har to smale steder. Der ladestasjonen står er det smalt over til et blomsterbed som er markert som en øy med grensekabel. Et annet sted er det en smal og lang passasje mellom to områder med plen. For å handskes med dette stilte jeg inn to klippeområder, A: 35m/30% og B: 100m/70%. Poenget med sone A er at selv om ladestasjonen står i sone A, skal klipperen følge grensekabel 35m til der plenen blir bred før den starter klipping. Tanken er at man da skal unngå at den skal gå masse frem og tilbake mellom ladestasjonen og beddet før den finner veien ut på selve plenen. Tanken med sone B er at klipperen skal følge kabelen igjennom den smale passasjen før den forlater kabelen og begynner å klippe.

På testen i fjor fulgte klipperen kabelen ut fra ladestasjonen et stykke før den begynte å klippe. Det blir sagt at den også gjorde tidligere i år. Men nå gjør den ikke det lenger. Nå svinger den så fort den kommer ut av ladestasjonen, og butter i beddet. Der starter klippingen og den bruker en god stund før den finner veien  ut til plenen. Og gressveksten viser at den ikke har vært sone B på lenge.

En annen endring i oppførsel er at når den tidligere har gått ut av laderen; I det den har hatt bakhjula på kanten av laderens plate (denne klipperen rygger inn til lading) har den stoppet, kommet med et langt pip, og deretter startet med å følge kabelen. Nå, når den går ut av laderen, svinger den bort fra kabelen allerede før bakhjula har kommet av platen, den går helt til den treffer kabelen rundt blomsterbeddet, først da stopper den, kommer med sitt lange pip, og starter klipping. Det er altså ikke bare kabelfølging som er endret, men at den også går 3 ganger så langt, og med sving før den kommer med start-pipet sitt.

At den svinger kunne vært et tegn på hjulspinn, men det er ikke tegn til dette. Det kunne vært et tegn på at ene hjulmotoren gikk tregere enn den andre, men da burde man også sett at klipperen ikke klarte å gå rett på flat plen, og det gjør den.

Problemet KAN ha oppstått en dag klipperen hadde satt seg fast og ble båret tilbake til laderen.

Som problemløsing er følgende forsøkt:
- Bære klipperen til sone B og trykke start - klipping starter og den holder seg innenfor grensekabel.
- Stille om soneinnstillingen til 1% sone A, 99% sone B - ingen endring.
- Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger, ny angivelse av soner - ingen endring.
- Koble fra batteri - ingen endring

Noen som har forslag til hva man kan gjøre med dette problemet?

HSt
   #1
 36,725     Lillestrøm kommune     0
Det virker jo som om sone settingene ikke lengre er aktive, dvs at den går direkte ut i klippemodus fra ladestasjon. Gå gjennom menysystemet og re-velg settinger. Har vært borti i annen sammenheng st noen settinger vises men ikke er aktive og det å velge den på nytt får fjernet en korrupt setting.

Annen mulighet er jo at det er en annen setting i tillegg som skal til for at sone start skal virke.

På gardena lå det med en lapp der de anbefalte en oppladning gjennom vintermånedene
  (trådstarter)
   #2
 5,111     Sørnorge     0
Tror opplading i.l.a vinteren anbefales av alle. Opplading tror jeg bare er relevant for batteriet. Jeg koblet fra batteriet og oppbevarte i kjeller hvor termostaten står på 14 grader hele året. Batteriet hadde falt til 70% uten lading.

Vil jo tro at factory reset skulle ordne opp med korrupte innstillinger, men det ser ikke slik ut. Alle innstillinger ser ut til å bli borte (dato, klokke, kjøretider, kantklipping, soner) bortsett fra pinkode. I følge instruksjonsboka skal også pinkode slettes ved factory reset, men det gjør den ikke.

Selv før soner var definert, gikk klipperen ut av laderen, stoppet med bakhjula på kanten av platen, ventet en liten stund, kom med start-pipet sitt, fulgte kabelen en tilfeldig avstand (1-5m) før den startet klipping. Nå stopper den altså ikke på kanten av platen, den svinger ut før den har forlatt platen, går helt til den treffer kanttråden ved beddet før den sier pip, og starter klipping.

Det er forsøkt å tvinge klipperen til å følge tråden fra start ved holde en planke som hindrer den i å svinge bort fra tråden. Da går den helt til enden av planken, svinger bort fra tråden, stopper, piper, og starter klipping. Den ser altså ut til å insistere på at den IKKE skal følge tråden.
HSt
   #3
 36,725     Lillestrøm kommune     0
Jeg tipper som sagt at din master clear med batteri ute har gitt korrupte data. Jeg har en kontroll enhet på jobb som trenger å få oppdatert alle sine settinger, der er det ca 500 ulike parametre men det kan tas fra PC, men likevel en stor jobb.

Er du uheldig så hadde enheten ny firmware, men som forsvant ved strømbortfall. Har vært borti den type problem med kontrollere også på jobb.
  (trådstarter)
   #4
 5,111     Sørnorge     0
Er det kontroller til julaklipper du snakker om eller en annen type kontroller?
Hvordan kobler man pc til kontrolleren? Hva trengs av software for å få se hva som ligger der?
HSt
   #5
 36,725     Lillestrøm kommune     0
Tror jeg skrev at det var annen type kontroller bare et eksempel på at all type reset og tilbakestilling ikke nødvendigvis hjelper. Når jeg tar og skriver inn nye parametre (oppå de gamle som egentlig ser helt ok ut) så forsvinner feilmeldinger om korrupte data

I ditt tilfelle enten prøve å kjøre en installasjon på nytt hvis det trigger mange felter eller endre verdi og sette de tilbake meny for meny. Men er det firmware problematikken jeg nevnte så har du jo tapt.
  (trådstarter)
   #6
 5,111     Sørnorge     0
Tror vi kan utelukke strømbrudd (batteribrudd) som kilde. Den startet sesongen med å gå som den skulle. Det er tydelig at den har klippet sone B for maks to uker siden.

Jeg mistenker at en factory reset som faktisk gjør akkurat det, kan være en løsning. Den reseten som er tilgjengelig i menyen går ikke dypt nok, ettersom i alle fall pinkode ikke blir påvirket. Også timetelleren (klippetimer og ladetimer) blir ikke nullstillt.

En annen mulighet kan jo være om det er en egen sensor som brukes i starten, som ikke brukes under vanlig klipping som har feilet. Klipperen detekterer jo platen til laderen på annen måte enn grensekabelen, så det kan jo være at den har en sensor til som bare brukes i starten.
HSt
   #7
 36,725     Lillestrøm kommune     0
Vil ikke tro st det er sensor feil det er jo guide kabelen som følger den inn så den burde finne den ut også. Vil fortsatt tro st den ikke har registrert at den sksl bruke sone oppstart. At pin kode ikke resettes er jo for at det ikke skal være så lett å stjele den (ta ut batteri...)

Mulig den forbreder rømningsforsøk som Indigo klipperen (en spøk, var det ikke Petter som underholdt oss med den?)

  (trådstarter)
   #8
 5,111     Sørnorge     0
Man må ha pinkode for å gjøre reset. Derfor hadde det ikke gjort noe om pinkode også ble nullstillt, slik instruksjonsboka sier den skal.

Indegoen var et underholdningsobjekt i seg selv. Da den rømte tok den med seg 200m nedgravd grensekabel og ladestasjonen. Det mistenkes at den hadde leid inn hjelpere med bil. Den hadde ikke hatt sjans på denne plenen. Her er det så mye groper at man skulle hatt flaks om Indego hadde klart å starte kniven en eneste gang før den måtte bli bært tilbake i lader. Selvberging har julaklipperen vist at den kan, og den gir seg ikke før den er løs. Tror den bare har gitt opp 4 ganger, og de stedene har blitt jevnet ut med i ettertid. Ned mot beddet (som strengt tatt er tre bed med åpning imellom, men i kanttråd er markert som ett) er det bratt og med kant. Når klipperen går mot kant i beddet og treffer kanttråd, klarer den ikke å rygge, men den klarer å vende og komme seg vekk. Når den kommer ned der det ikke er kant å stoppe mot, klarer den ikke å stoppe, og forsvinner tvers igjennom bedd-markeringen og ut på nedsiden. Der er overgangen til flatmark å hard at den butter og registrerer det som hinder. Den klarer da igjen ikke å rygge, men klarer å snu litt på seg. Da snur den nesen utenfor kanttråden, noe som medfører at den rygger ut på flata, og brått har den berget seg der også. Poenget med at beddene er markert som ett er å hindre at klipperen skal prøve seg på å klatre opp bakken ved åpningene - hvis den ikke stoppes av overgangen flatt-skråning, skal den stoppes av tråden.

Når indego fikk ett nesehjul opp i luften, registrerte den det som løft, stoppet, og krevde kosing og å få gå en runde for seg selv før den igjen kunne klippe. Her går Julaklipperen går med ett nesehjul i luften nesten konstant. Når den registrerer løft stopper den, rygger litt, snur på seg og fortsetter.

Det som skuffer på julaklipperen, utover feilen som har dukket opp nå, er styrken i hjulmotorene. Det er stadig den kommer til steder den rett og slett ikke har motorkraft nok til å kjøre opp. Det er faktisk motorkraften og ikke hjulenes grep, selv på vått gress, som stopper den i fremoverretning. Baklengs er det hjulspinn som er svakeste ledd.
Ja, også var det bakkeklaringen. Heldigvis var skjørtekantene enkle å ta av slik at den fikk et par ekstra cm bakkeklaring i front og på siden. Med skjørt på, sto den fast over alt. Med skjørt av økte støyen betraktelig, men den setter seg ikke fast.

Plenen her er en blanding av gress og svaberg.
  (trådstarter)
   #9
 5,111     Sørnorge     0
Klipperen er nå skrudd i biter, og satt sammen igjen.
Følgende oppdagelser er gjort:
- Batteriet har tre pinner merket P+, C+, jord. Av/på-knappen kutter forbindelsen mellom C+ og kontroller.
- Det er tre sensorer for kabelsignal: midten bak, midten foran og ved venstre framhjul. Sensorene er merket  B39375
- Det er to sensorer tilknyttet toppdekselet. I begge bakre toppdekselfester er det en magnet som beveger seg når dekselet beveges. Under magneten sitter selve sensoren. Disse sensorene ser ut til å kun detektere nøytral posisjon, eller ikke nøytral posisjon. Sensorene er merket RecVer1.0. Misstenker at det står noe mer som ikke er synlig uten å ta sensoren ut.
-Det er ingen flere sensorer tilkoblet kontrolleren. Utelukker ikke at det finnes noen sensorer direkte på kontrolleren, f.eks en G-sensor.
-Kontrolleren er merket Gforce Version 3.4.
-Kontrolleren har et 2032 knappebatteri.
-Kontrolleren har en RJ45 kontakt.

I første omgang ble knappebatteriet tatt ut i 30min og klipperen satt sammen igjen. Det medførte at dato og klokke ble satt til 2000.01.01 0:00. Innstilte klippetider forsvant også. Ved factory reset fra menyen settes dato til 2016. Den andre innstillingen som forsvant var hvilket signal den skulle bruke. Valgt innstilling var umarkert i menyen, men klipperen oppførte seg som om innstillingen ikke var slettet. Den fant altså signal selv om det ikke var markert hvilket signal den skulle lystre.

Utover dette, var alle innstillinger intakt.

Nå er spørsmålet hvordan RJ45-kontakten kan utnyttes. Jeg antar at den er en seriell port, ikke ethernet. Her må det rotes i gamle adaptere og overganger....

Idiotisk med Gforce er at det stort sett dreier seg om grafikkkort eller musikkinstrument.
TSt
   #10
 14,587     0
En RJ45 kontakt uten dokumentasjon kan være ekkel å koble til. Men får håpe de har brukt det som er mest standard. Men har av og til jobbet i dagevis for å få forbindelse. Det kan også være RS-485