3,078    1    1  

Lav støttemur i hagen

 1     1
Hei!

Vi skal snart sette i gang med å grave drenering på oversiden av tomta vår (som skrår endel). I den forbindelse tenkte vi å benytte muligheten til å sette opp en støttemur (ca 30-40cm høy), fylle i med jord og plante hekk.
Tenkte å bruke noe ala blokkmur eller kubbemur.

Spørsmålet er, når underlaget er drenert, hva trenger vi mer for fundament til dette? Bare sand, eller må det støpes uansett?

Tusen takk for svar:-)

   #1
 5,416     Langhus     0
Asak sin Vertica mur krever ikke støping og lite arbeid for en slik lav mur:

En gravitasjonsmur – er en støttemur uten jordarmering med høyde
inntil 1 meter. Fordelene ved denne typen støttemurer er at de
er enkle å bygge. En gravitasjonsmur støttes av sin egen vekt og
helningen av blokkene, og kan stå i mot trykket fra jordmassene.
Den ferdige muren må ha et dreneringslag på baksiden for å sikre
at vann fritt kan dreneres vekk. Vi anbefaler i våre tabeller å bruke
jordarmeringsnett uansett høyde, med med gode grunnforhold
og tilbakefyllingsmasser kan man bygge murer med høyde inntil 1
meter uten jordarmering.

http://www.asak.no/content/download/6429/36525/file/ASAK_Vertica_Mur_1.pdf
Signatur