871    1    0  

Levegger/grensegjerde, regler?

 13     0
Har satt sirlig ned 5 stykk 70x70 mm stolper rett innenfor grensen på min side, med 180cm i mellom.
Planen er at jeg skrur på levegg-platene rett på stolpene på naboen side, slik at det blir fint og glatt, stolpene står mot vår side.
Det blir totalt 4 stykker 180cm i lengden, altså 7.2 meter langt, med åpent espalier i toppen, så tittemessig godt under 180cm.
Leveggen erstatter hekken som vi fjerner, denne står 1.5 meter inne på vår tomt.
Siden tomta skråner litt måtte jeg senke platene så langt ned mot gresset jeg turte, skal jeg gå lavere må jeg grave ned i kanten for å få max 180cm på høyeste punkt.

SPM 1: ved svakt skrånende terreng hva gjelder som 180cm, man kan jo ikke grave ned levegger på den ene siden? Eller?

Med 7.2 m lengde så er det vel ikke lov med mer enn 5m sammenhengende, 3 plater er jo 3x 1.8m det vil si 5.4 meter.
SPM2: Med 5m regelen, så kan jeg ikke ha 5.4m, right?

SPM 3:
Det blir antageligvis bredde 2x180 så opphold og fulgt av 2x180cm , dette vil føre til lengre gjerde.
Men hva er ett opphold?
Avslutte levegg, sette inn en «plate» med høyde på 1.5m(?) og bredde 10cm, 20cm, 30cm? Er det noe krave til bredde på oppholdet, og høyde på oppholdet?

Sorry, mange spørsmål men har gjort de så konkrete som mulig :-) 
Så dere med kunnskap om gjerdeloven, kjør i gang, please!

PS. Kommunen har ingsen sær-regler de følger https://dibk.no/, de anbefalte meg å søke, hvis jeg var usikker...

Og hos dibk står det:
Hvis leveggen ligger nærmere nabogrensen enn 1,0 meter eller i selve grensen, slipper du å søke hvis veggen

  • er inntil 5,0 m lang

  • ikke på noe sted er over 1,8 m


Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse.   #1
 3,277     I huset mitt     0
Kommunene kan ha en arealplan og en reguleringsplan for området du bor i, hvor slike ting som gjerdehøyde ofte står spesifisert. Verdt å sjekke ja.Wink

Du henviser til text om at flere levegger i kombinasjon utløser søknad, da svarer du vel selv på SPM 3?