546    9    1  

Nedløp til avløp

 6     0
Hva tenker dere er grei pris å betale for å få lagt med seg nedløp fra takrenner til avløp. Det er ferdig gravd, og det er da bare snakk om å legge med seg rør. Noen som har noe erfaring med hva det koster per nedløp?

   #1
 24,743     Akershus     0
Hva er «avløp her?
I Fredrikstadvar det stort prosjekt med omlegging. Alle takvannsnedløp måtte flyttes fra avløp til kloakk til nylagt avløp for overflatevann.
Signatur
   #3
 24,743     Akershus     0
Da ville jeg sjekket med kommunen at de ikke har noen endringsplaner. Ev vurdert separat rør til tomtegrensen.
Signatur
   #4
 1,730     0
Hei,
De fleste kommuner godtar ikke takkvann koblet direkte til hovedledning uten en form for fordrøyning.
   #5
 24,743     Akershus     0
Godt kjent for (nyere) større bygg, svære greier, men gjelder dette også for eneboliger? Var ikke krav i Fredrikstad, Tune, m. fl.

Hvordan løses fordrøyning for enebolig? Volum?
Signatur
   #6
 1,730     1
Godt kjent for (nyere) større bygg, svære greier, men gjelder dette også for eneboliger? Var ikke krav i Fredrikstad, Tune, m. fl.

Hvordan løses fordrøyning for enebolig? Volum?

Ja gjelder hus også. Det kan løses med kasetter, tanker, rør eller grønne tak/bedd. Hva som ble godkjent i Fredrikstad før, kan jeg ikke svare for, men de fleste kommuner har et stort fokus på dette nå. https://www.tu.no/artikler/denne-enkle-losningen-kan-bidra-til-a-lose-milliardproblem-i-norske-bygg/363431
   #7
 24,743     Akershus     0
Her burde en utnytte at det blir masse ledige oljetanker. Rengjør dem og bruk dem til fordrøyning.

Løsingen med vann på taket var spennende, men risikabel i mine øyne.
Signatur

   #8
 237     0
Synes det er utrolig om kommuner fortsatt tillater påslipp av takvann/overvann på kloakknettet sitt.
Ved kraftig regnvær skaper dette fare for akutt overbelastning på rørsystemet med påfølgende kloakklekkasjer. Videre gir det generelt en ekstra og unødvendig ekstrabelastning på renseanlegg. Kostnader på m3 renset gjennom renseanlegg må abonnentene (kommunens innbyggere) betale over kloakkavgiften.

Flere kommuner tillater heller ikke at private sitt takvann og overvann knyttes til kommunens overvannsnett. Også med begrunnelse i kapasitet og fare for oversvømmelser ved kraftig regnvær.
I Asker (som jeg kjenner best) heter det at eiendommens takvann og overvann skal håndteres på egen grunn.

Da er det produkter som dette som i såfall ofte er den rette løsning - https://www.billigvvs.dk/Afloeb-kloak-Faskiner-Regnvandskassetter.html
Da har man er fordrøyning på egen grunn og får infiltrert vannet lokalt.