73    4    1  

Overflatebehandle heller

 158     Oslo     0
Er det noen måte å overflatebehandle grå kjedelige heller slik at de blir mørkere og holder seg slik (hvertfall en stund)? Smile

   #2
 618     1
Skifer? Hvilke type skifer? Ute eller inne? Er de behandlet med noe fra før?

Alle skiferheller kan behandles, og det finnes en rekke forskjellige produkter. Hvis du går til en forretning som selger skifer (vi gikk til Modena), så har de produkter med forskjellige egenskaper.