150    3    0  

Terrasse vs platting

 60     0
Lurer på hva som er forskjellen på disse rent teknisk og lovmessig. Etter hva jeg forstår ligge jo begge på terreng mens den ene regnes med i utnyttelsesgrad en og ikke den andre🤔

   #1
 6,468     Akershus     0
En platting ligger på bakken, og regnes normalt ikke med i bya.

En veranda står på bein, men om snitthøyden over terreng er under 0,5 skal den ikke telles med i bya. En veranda kan fint være i 2.etg. da telles den med i hus.

Tror begrepet terrasse er lekmannsnavnet brukt om både veranda og platting...


.Thag
TSt
   #2
 14,622     0
Er det korrekt at en kan opperere med snitt høyde ? På hyttefelt har flere fått krav om at del over 0,5m må regnes med.