4,247    4    0  

Trapping av støttemur (stablemur)

 1,806     Sør-Trøndelag     0
Ser at flere av disse stablemurene har en helning på ca. 10 grader og at hver stein forflytter seg ca. 3cm bakover for hvert skift (ref. asak støttemur).

Blir det rett å tenke at man må starte nederste skift litt på skrått for å beholde den rette linja på toppen?

Mer spesifikt, jeg tenkte å ha en slik støttemur som jeg skal føre videre opp en skråning på ca 230 cm høyde, og den skal da være på hver side av en trapp som skal være én meter bred. Jeg tenker at dersom jeg starter første skift 90 grader på trappen, så vil trappen bli 2*3cm bredere for hvert skift oppover.

Tenker jeg rett eller feil her, og er det noen som har gode tips til dette?  Smile
Signatur

   #1
 681     Bergen     0
Det du tenker er korrekt. Årsaken til at de er utformet på denne måten er at de skal motstå jordtrykket. Ved å legge inn geo nett vil du reduserer trykket. Du kan da (på eget ansvar) redusere dette litt. Men jeg ville uansett aldri laget denne type mur vertikal! Da bør det støpes mur med armering.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 1,806     Sør-Trøndelag     0
Muren vil aldri bli mer enn 1 meter høy inkludert sålen og halv steinhøyde under terreng. Men tror jeg dropper dette med stablemur på hver side av trappa, da det blir for komplisert. Pynter heller med noe kantstein om jeg får det til fint Smile
Signatur
   #3
 681     Bergen     0
Hvis det er så lite, og det er synlig, vil jeg anbefale deg å koste på granitt:
http://www.scangranitt.no/utemilj%C3%B8-granitt/granitt-blokk-mur/

går du for 30x30, og du lager en liten såle, kan du greie deg med 3 skift. Da har du en kost på 1200kr/løpemeter mur! og det er lekker mur Grin
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 1,806     Sør-Trøndelag     0
Det var noe slikt jeg hadde sett for meg.

Ja, det er mye fin mur å velge i, men det er en forutsetning at jeg har mulighet til å stable dette selv - at det da ikke veier på hundrevis av kilo Smile
Trapping av støttemur (stablemur) - mur.png - stefanvh
Signatur