5,714    29    40  

Trefelling... Atter en gang

RSB
 8     0
Jeg bor i et relativt tettbebygd boligfelt, og det står 3 fullvoksne bjørketrær på fellesarealet. Grener henger godt over tomten min, og over naboens tak, og over tak til uteble hos meg. 2 år etter at jeg flyttet hit, kome vellet og spurte om å få hogge to trær, jeg sa ja, og han ble hoppende glad. Jeg gikk derfor ut for å sjekke hvilken trær dette var, og det viste seg å være bjørketrærne som er tett opp mot eiendommen. Jeg sa nei, med mindre den kunne vise til en rapport som kunne si noe om hvor 1000 L vann tar veien, når to fullvoksne bjørketrær felles. Mitt hus står på påler,og i takstpapireren mine, står det at tomten er ganske flat og at det derfor er en noe fuktig grunn. Vannet siger altså veldig sakte bort. 

Jeg hørte ikke mer, før i 2010, da kom det et brev i posten med nabotvistloven vedlagt - nærmeste nabo hadde ville ha trærn fjernet, fordi de skygger for solen og mye bøss på tak og eiendom -. Jeg synes dette var en noe merkelig tilnærming, da nabo aldri hadde snakket med meg om dette, og jeg hadde sagt meg enig i at trærne kunne tas, så lenge de hadde kyndige folk til å gjøre det, og utredet konsekvensene. Kom det skade på eiendom eller hus, ble de holdt ansvarlig. Det har vært mye krøll med huset som har beveget seg ved tælahiv på snøfattige vintre. Jeg er berettiget bekymret for hva som vil skje hvis trærne tas, uten at det utredes hva som samtidig må gjøres for å sikre at det ikke blir skade noen steder.

Det har altså gått 5 år og intet har skjedd, jeg har ikke hørt noe og tiden går. Jeg har sett hvor store de har blitt, for ikke. Snakke om grenene. Jeg er bekymret for hva som kan skje hvis det kommer en skikkelig høststorm. Trærne vil antagelig stå, men grenene kan lett knekke. Røttene til trærne går inn på min tomt og under uthuset. Gulvet på uthuset har blitt ødelagt. 
I slutten av Juli, ringte jeg velformann for å sjekke hvor saken sto i forbindelse med disse trærne. Det er faktisk 3 trær som står i hverandre, og alle på fellesarealet. Hun kunne informere meg om at det nå var fattet et vedtak om at de skulle felles i høst. Jeg spurte om de hadde fått utredet konsekvensene med felling, og om det skulle gjøres noe forebyggende i forbindelse med dette.... F.eks drenering. Det var det ikke. Etter den samtalen sendte jeg en Mail, henviste til dialogen 5 år tidligere, og håpet på en hyggeligere tilnærming og dialog enn den hadde vært da. Alle er enig om at trærne må felles, men nå bruker de masse tid på å søk. Omgå meg, isteden for dialog om hva som må gjøres. De skulle ta saken i styret og gi meg en tilbakemelding.
Hele sommeren har gått, ingen tilbakemelding. Jeg ringte igjen og da lette de fremdeles etter et firma som kunne felle trærne for en gunstig pris. De kunne ikke drenere over min tomt, det ble da alt for dyrt sa formann i vellet? Jeg lurte på om hun skjønte hvor dyrt det kunne bli hvis huset mitt plutselig beveget seg, og sprakk opp? Lå i et svømmebasseng? At vi måtte ha en dialog for hva som skulle skje, og hvordan vi kunne gjøre ting. Så fikk vi lage et kostnadsoverslag etterpå. jeg ba de ringe et firma som kunne komme på befaring, utrede konsekvensene. Nå skulle de det. Nå er jeg i villrede for hva jeg skal gjøre. Hvem skal ta alle kostnadene på dette. Trærne må ned

   #2
 2,435     Hordaland     3
Uten å fremstå som å være frekk, vil jeg påstå det er du som er problemskaperen her. Smile

Velforeningen og naboene har jo tydeligvis et ønske om å få fjernet trærne, og startet prosessen flere ganger. Det fremstår som at det er du som har stoppet prosessen hver gang, som har medført at dette drar ut i tid. Likevel klager du på at trærne ødelegger eiendommen din, og du vil samtidig beholde trærne fordi du frykter andre konsekvenser om de fjernes.

Jeg vil påstå at man ikke kan overlate alt ansvar til velforeningen. Jeg vil tro det ikke finnes noen avtale mellom din tomt, og velforeningens fellesarealer. Det er klart at man skal ikke utøve noen aktiviteter hvor man vet at dette vil medføre store negative og økonomiske konsekvenser for øvrige naboer, men det finnes grenser.

Velforeningen kan få fjernet trærne, med grunnlag i at trærne begynner å bli såpass stor at de utgjør en fare i seg selv. Det er velforeningen som er ansvarlig for trærne, og dersom trærne er i fare for å falle over på annenmanns eiendom eller hus, så må trærne fjernes for å avverge slike potensielle farer. Om fjerning av trærne medfører fare for større tilsig av grunnvann vil jeg påstå er urelevant.

Det høres jo også ut som at det allerede er et kjent problem med grunnvann på din tomt, slik du forklarer. I og med at trærne er såpass stor, så er det vel sannsynlig at disse trærne eksisterte når huset ble bygget. Det vil da være urimelig å ta høyde for at trærne før eller siden vil bli såpass stor at de må fjernes - noe annet vil fremstå som lite gjennomtenkt. Det vil være urimelig at velforeningen skal belastes for hvilke konsekvenser dette kan medføre for din tomt - dersom dette ikke var gjennomtenkt ved oppføring av huset.

Etter mitt skjønn kan ikke velforeningen påkoste eventuell drenering ved fjerning av disse trærne. Dersom trærne hadde stått på din eiendom, ville saken vært en annen.
Signatur
RSB
  (trådstarter)
   #3
 8     0
Eydybdal. Vet ikke om du leste alt nøye, vet jeg skrev mye. Huset er fra 1970, som de fleste andre husene i området her. Ble satt opp samlet rundt 40 hus på 3 mnd. for å dekke behov for arbeiderboliger. Jeg kjøpte huset for 14 år siden.
Jeg har aldri motsatt meg at de skal fjernes, men etterlyst en dialog og konsekvensutredninger. Dette etter råd fra en telefonsamtale jeg tok til kommunen.
I velforeningen er det noen som mener at de bare kan ta de uten å si i fra til meg. Jeg har brukt mange hundrede tusen på å oppgradere dette huset fra en rønne, og er naturligvis engstelig for hva som skjer hvis Ca. 1500 liter vann skal finne andre veier hver dag.
Hvis vi har en dialog og samtaler åpent om problemet, sjekker ut hva som kan gjøres, så får vi se hvem som skal betale hva i etterkant. Her er problemet litt at de vil ta seg til rette uten motforestillinger, noe som kan få store konsekvenser for huset mitt. De kostnadene lover jeg kan bli store, hvem skal ta ansvaret for dette da? Hvis man ved dialog kunne forebygget?
HSt
   #4
 36,739     Lillestrøm kommune     0
RSB jeg kan ikke se at velforening her har noe ansvar, de kan ta ned trærne når de vil men de har sikkert utsatt dette pga dine klager. Jeg og nabo har sikkert fått mye ekstra overvann fra ting som har skjedd utenfor våre tomter men det må vi leve med og vi har gjort enkelte tilpasninger. Hos deg høres det ut som du burde få utredet hva du kan gjøre for å sikre dine bygg bedre. Å hugge et tre eller 3 kan aldri bli å påføre nabo skade iht nabolov.
   #5
 2,435     Hordaland     1
Jeg leste gjennom innlegget, og jeg ser fortsatt ikke problemstillingen. Jeg forstår at du selvsagt et bekymret for huset ditt, og hvilke konsekvenser dette kan medføre. Men for å være helt ærlig; så lenge trærne står utenfor din eiendom, så kan jeg ikke se at velforeningen skal ha hensyn til grunnvannskonsekvenser for din tomt ved felling av trærne.

Dersom du mener at et slikt inngrep vil føre til enorme konsekvenser for din tomt, så burde du startet en egen utredning for lenge siden, for å etablere et motgrunnlag til velforeningen. Slik saken står nå, så vil jeg mene at velforeningen har full rett til å felle trær på fellesarealet, uten å sørge for etablering av noen utredelser eller eventuelle kostnader for drenering etter trærne er fjernet.

Starter du en egen utredning, så vil du kunne legge frem en saklig dokumentasjon for velforeningen som dokumenterer dine påstander og bekymringer. Dersom det kan dokumenteres at felling av trærne vil forårsake enorme ulemper, følgekonsekvenser, og eventuelt store kostnader for sikringstiltak, så stiller saken seg i et annet lys. Foreløpig er dette en påstand fra din side, og jeg kan ikke se at velforeningen på noen måte forpliktet til å følge opp dette, annet enn å ta en vurdering i styret - noe de gjerne allerede har gjort. Viser det seg at det vil medføre store følgekonsekvenser og behov for kostbare sikringstiltak i ettertid, så vil det eventuelt være rom for å diskutere et samarbeid med velforeningen, for å få alle parter til en fornuftig løsning.

Foreløpig, ligger ansvaret 100 % på dine skuldrer, og ansvaret for din tomt vil alltid ligge hos deg.
Signatur
RSB
  (trådstarter)
   #6
 8     0
Det er utredning jeg har etterlyst. Og jo.. I følge loven, så kan de ikke foreta seg noe de ikke er sikre på at ikke påfører skade på annenmanns eiendom, trærne kunne vært tatt i 2010, men de kom aldri tilbake for dialog, og så går nå tiden. Jeg er klar over at det er jeg som trenerer, men ikke for annet enn at dette må håndteres skikkelig og samtidig. Uansett heks som skal betale.
Er det noen som har noe konstruktivt og informative i forhold til tiltak eller et sted man kan ringe for å få konsulent med kunnskap til å ta befaring på området? Bor i Vestfold
RSB
  (trådstarter)
   #7
 8     0
Eydybdal jeg HAR tatt kontakt med et firma som driver med dette, men velforeningen har sagt at de skal ha et møte å komme tilbake til meg med hvordan vi skal løse det. Men det har de altså ikke gjort. Er noe på gang nå. Trærne ligger helt på streken grensa til tomten min. Og mine spørsmål til vellet er anbefalt av kommunen i 2010. De kjente til området, og mente at det burde vært tatt en generell befaring i området hvor alt vokser vilt. Søkt å legge en plan, og ha et jevnlig vedlikehold.
Jeg har hatt noen med kunnskap om dette på befaring, de sier at jeg ikke må finne på å la de ta trærne, og det er et generelt problem med vannet i området. Men dette er folk jeg kjenner, og vil derfor heller ha nøytrale fagfolk nettopp for å unngå unødig krangling.
Klart jeg lurer på hvem som skal ta kostnadene, og felling av trær og tiltak for å forebygge skader må gjøres samtidig. Derfor må man ha en ryddig dialog. Uten dialog så blir det bråk. Det erbderfor det er så mye nabotvister rundt trær


HSt
   #8
 36,739     Lillestrøm kommune     1
RSB at velforening har ansvar er det jeg hevder er feil. Evt behov for utredning må være ditt ansvar. Det å felle 3 trær kan aldri bli definert som en så omfattende endring at de må betale naboen noe som helst.

At dere har en dialog om trær og ønsker er noe annet, men du har trolig utsatt felling av disse trærne ved å tilføre prosessen usikkerhet.

Edit: Du burde evt for egen regning tatt tak i dette tidligere hvis din tomt er så sårbar. Du har jo sett at trærne blir eldre og større.
   #9
 2,435     Hordaland     0
Min anbefaling:

Få tak i en sakkyndig utreder fra et firma som har godkjenning for ansvarsrett eller annen sentral godkjenning. Forklar saken for firmaet, og be om en fast pris som inkluderer befaring og rapport, og avtal befaring minst 2 - 3 uker frem i tid med fast dato og klokkeslett.

Skriv et formelt skriftlig brev til styret i velforeningen, med innkalling til deltagelse ved befaringen, slik at velforeningens styre kan komme med sine synspunkter og spørsmål ved befaringen. Opplys også om at rapporten vil bli overlevert til velforeningen når den er mottatt. Du bør også opplyse om at dersom velforeningen ikke har anledning til å delta, så må de ta standpunkt i fra rapporten som blir overlevert.  Opplys også om at dersom velforeningen finner grunner til at det må gjennomføres flere befaringer eller utredelser, så må velforeningen selv stå for disse kostnadene.

Etter dette er velforeningen nødt til å ta et standpunkt til hva som skal gjøres. Man bør også få frem i rapporten eventuelle konsekvenser dersom trærne IKKE felles, og naturligvis hvilke konsekvenser som kan oppstå dersom trærne fjernes.

Velger velforeningen å gå i mot anbefalinger i rapporten, så har du nok grunnlag for å kreve dette behandlet av et rettsapparat i ettertid, hvor du eventuelt kan vinne frem at velforeningen må dekke de nødvendige kostnader for sikringstiltak eller eventuelt påført skade fra følgekonsekvenser. Man kan også ende opp med at retten vurderer det dit hen at velforeningens vurdering var riktig, hvor du selv må dekke saksomkostninger og kostnader for sikringstiltak.
Signatur
RSB
  (trådstarter)
   #10
 8     0
Nå har de begynt på dette selv, jeg har vurdert å gjøre det i og med at ikke noe skjer. Håper på dialog nå. Som sagt så er alle enig i at de bør tas, men det må planlegges. Det er der det har stoppet. Har du navn eller vet du om noen firma som har slike utredninger? Sist ringte jeg Hageland og fikk et nummer. takknemlig for svar