671    4    2  

Utepeis og platting?

 96     Oslo     0
Vi vurderer å bygge platting med utepeis. Men kan man da ha en platting i tre? Eller hvordan løser man utepeis i nærheten av treplatting?

HSt
   #3
 36,754     Lillestrøm kommune     0
Et hus brant ned for en del år siden i vår kommune. Det var terasse som var kilde til brannen. Risiko kan være ekstrem med vind og en gnist på avveie, inne blåser det ikke og en har skjelden spalter i gulv med tørt løv under. Er det spalter/overdekte flater i nærheten og det er brennbart materiale så kan jeg ikke se at en kan ha kontroll på risiko. Har dere terasse med fliser så gjenstår bare risiko for evt utlektet panel og vind.
   #4
 6,704     Akershus     1
Prinsipielt enig med HSt, men vi må vel også kunne forvente at den enkelte boligeier vurderer risiko på en fornuftig måte? De færreste vil verken ønske eller synes det er spesielt fornuftig å fyre opp et bål ved ekstrem vind? Og velger man å kjøpe eller bygge en variant som er ganske lukket, reduseres vel problemet ganske betraktelig?