#51
 677     Norge     0
...flere bidragsytere til debatten har fokusert sterk på at bilistene har alle rettigheter på offentlig vei. Hvis du i det hele tatt har rett til å beskytte lekende unger mot å bli meid ned av bilister med alle rettigheter, da må ikke denne retten være betinget av hvem som eier veigrunnen.


Det må jo være noe du opplever slik, for det er ingen som har hevdet at bilistene har alle rettigheter, kun at de fleste veier primært benyttes til biltrafikk.

Du har selvfølgelig både rett og plikt til å beskytte barna dine, men det betyr fremdeles ikke at du har lov til sperre en offentlig vei for å gjøre det, ei heller henge opp egenproduserte skilt, eller på annen måte hindre eller forstyrre trafikken på veien.

Og for ordens skyld, selv om det er nevnt gjentatte ganger, så er en offentlig vei:

Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune

Nå virker du helt håpløs å diskutere med, nære på et troll, som rett og slett ikke vil forstå de enkleste ting. Det virker heller ikke som om du leser noe av det som skrives, eller i beste fall at du totalt misforstår det?

De samme sitatene er for eksempel gjentatt til det kjedsomme, og jeg regner i grunn ikke med at jeg trenger å henvise til kilden for "regelverket" for n-te gang, når det bør være helt innlysende at "regelverket" er Vegtrafikkloven, og at gjeldende myndighet for utarbeiding av lover og regler for norske veier er Satans Vegvesen.

Bor du i en gate som er å regne som offentlig vei, så kan du ikke sperre denne veien, helt eller delvis, fordi barna dine skal leke.

Dette burde i grunn si seg selv, for dersom du skulle kunne sperre en offentlig vei for å beskytte barna dine, hva er det som hindrer Kvinnegruppa Ottar fra å sperre hele Karl Johann for å holde demonstrasjon, uten søknad, når de måtte ønske det, eller at den lett alkoholiserte naboen nede i veien sperrer hele boliggaten hver fredag formiddag, med påskudd om at han ønsker å beskytte seg selv dersom han lett bedugget skulle vimse ut i veien en sen fredag kveld?

Igjen, så kan det altså ikke være slik at hvem som helst tulling har lov til å sperre veier, sette opp egne skilt, merking eller annet langs en offentlig vei, fordi vedkommende mener seg berettiget.
Det er derfor gjeldende myndighet er de eneste som kan og skal sperre veier, sette opp skilt, merke veien osv. og ønsker man selv å gjøre noe av dette, så må det søkes om.
Selv de som driver med veimerking og graving må søke om å sperre veien, med forholdsvis god dokumentasjon på hvordan trafikkavvikling, sikkerhet og lignende skal ivaretas, dette gjelder for alle.

   #52
 567     bare ett av gangen, helst     1
Det er ikke så viktig om veien har E-merke eller ikke, men om den er motorvei eller gatetun ...
   #53
 3,588     0
det betyr fremdeles ikke at du har lov til sperre en offentlig vei for å gjøre det, ei heller henge opp egenproduserte skilt, eller på annen måte hindre eller forstyrre trafikken på veien.

Når "trafikken på veien" ikke på noen måte må "hindres eller forstyrres", og du understreker at "de fleste veier primært benyttes til biltrafikk", da kan jeg forsvare karikeringen "bilistene har alle rettigheter".
Når du kaller meg "et troll, som rett og slett ikke vil forstå de enkleste ting", så er det å påpeke at vi er genuint uenige (som er helt reelt), og jeg er ikke villig til å gå med på at du har rett og jeg tar feil.
En av de ting vi er uenige om: Du refererer konsekvent og gjentatte ganger til det å sette opp en advarende plastkjegle i en boliggate som å "sperre en offentlig vei". Boliggatene er brede nok til at to biler kan møtes; da kan også bilen svinge på den ene eller den andre siden av kjeglen selv om ungene ikke flytter den. (Men det gjør de på femten-tjue sekunder.) Det er ikke å "sperre offentlig vei"! Regner du enhver vei med lysregulering (f.eks. forbi et sted med veiarbeide, som jeg passerte så sent som i ettermiddag) som en "sperret vei"? Det er ikke den vanlige oppfatningen!
Og for ordens skyld, selv om det er nevnt gjentatte ganger, så er en offentlig vei:

Vegvesenet
Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune

Nei, den definisjonen du her siterer, uten å angi kilde (det som ser ut som en link til "Vegvesenet" går slett ikke til Vegvesenet) er overhodet ikke gjengitt tidligere i debatten.
Vil du være så snill å 1) opppgi en skikkelig referanse til den teksten du her siterer, og 2) fortelle i hvilke innlegg det "gjentatte ganger" er vist til denne definisjonen, 3) hvilke spesifikke lovparagrafer dette er basert på?
Det er jo litt rart, med den formuleringen du siterer, at Trafikkreglene sier at
I trafikkreglene forstås med:

a) Veg: Offentlig eller privat veg, gate eller plass (herunder opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, vinterveg unntatt merket løype for beltemotorsykkel, ferjekai eller annen kai som står i umiddelbar forbindelse med veg) som er åpen for alminnelig ferdsel.
- altså at det finnes hhv. offentlig og privat veg, begge kan være åpne for alminnelig ferdsel. Ditt sitat indikerer at private veier blir til offentlige veier, i trafikkmessig forstand (antagelig ved at de blir holdt ved like av stat, fylkeskommune eller kommune) selv om Trafikkreglene ser private og offentlige veier som to ulike ting.
Siden vi er inne på trafikkreglene: §13, 2 a), krever at
Kjørende plikter i særlig grad å holde tilstrekkelig liten fart og om nødvendig stanse straks ved passering av

a) barn som oppholder seg på eller ved vegen
Dette gir jo et litt annet inntrykk enn ditt "på annen måte hindre eller forstyrre trafikken på veien" i forhold til barn som leker på vegen!

Du blander - igjen og igjen - inn dette med plakater for å underbygge din motstand mot plastkjeglene, til tross for at det er noe helt annet. Du viser til brosjyrer som forteller at det er forbudt å sette opp noe som kan forveklses med offentlige skilt - også det er noe helt annet. Du linker til en brosjyre som forteller at "Du har ikke lov til å sette opp reklame eller
annen innretning på eiendomsområdet til offentlig veg uten tillatelse" for å underbygge din motstand mot plastkjegler du må bremse for, selv om kjeglene slett ikke er reklame eller plassert på "eiendomsområdet til offentlig vei" - og derfor er hele brosjyren fullstendig irrelevant som argument for å protestere mot plastkjegler.

Etter at du har kommet med irrelevante linker, prøver å belegge dine synspunkter meg lissom-henvisninger til helt andre ting som ikke har noe med saken å gjøre, sjikanerer meningsmotstandere ved å kalle dem "troll" og vise til at det du hevder er "rettet spesifikt mot din uvitenhet", "at det er forbudt for enhver tulling...", "du mener at du selv er et unikt snøfnugg som loven bør gjøre unntak for"...

Og så topper du det hele med å trekke inn "hva er det som hindrer Kvinnegruppa Ottar fra å sperre hele Karl Johann for å holde demonstrasjon, uten søknad, når de måtte ønske det" for underbygge ditt syn, og at "den lett alkoholiserte naboen nede i veien sperrer hele boliggaten hver fredag formiddag, med påskudd om at han ønsker å beskytte seg selv dersom han lett bedugget skulle vimse ut i veien en sen fredag kveld"...

Yeah, right. Med slike begrunnelser må vi alle forst at det er helt urimelig om du skal bli nødt til å svinge utenom en plastkjegle, dersom du ikke kan vente de tjue sekundene det tar før ungene flytter den til side for deg! Med henvisning til Ottar og "den lett alkoholiserte naboen" forstår vi at ditt krav om at bilistene skal få kjøre uten å "hindres eller forstyrres", fordi, tross alt, "de fleste veier primært benyttes til biltrafikk". Det er ikke det at bilistene har alle rettigheter som sådannet, det er bare at de skal ha fritt leide, samma f.

Og enhver som ikke aksepterer din Sannhet er et troll som det er håpløst å diskutere med.

Før du gir opp fullstendig å kjempe mot trollet/meningsmotstanderen: Kunne du være så snill å gi en eksakt link til det du presenterer som et sitat fra Vegvesenet?
   #54
 677     Norge     0
Jepp, jeg gir opp, jeg har rett og slett annet å gjøre enn å debattere med en som ikke leser det som skrives, eller i beste fall ikke forstår det.

Jeg gidder ikke gå igjennom alt en gang til med enda mindre teskje, men det er altså deg som først nevner reklame, og jeg sitere en del av ditt innlegg, og svarer spesifikt på den delen, med en lenke til en brosjyre utgitt av Vegvesenet, det svaret var ikke tiltenkt som svar på dine kjegler, og hvorvidt disse er lovlige.

Jeg svarer altså ikke på andre spørsmål, hele tråden, alle livets ubesvarte mysterier eller lignende, jeg følger vanlig kotyme, og siterer akkurat den delen jeg svarer på, intet mer, intet mindre.

Et annet eksempel på dette, er når du skriver tirader om at fotgjengere har hevd på veien fordi de har gått der før bilene kom.
Jeg svarer noe sarkastisk at du kan forsøke å hevde din hevd ved å gå en tur på E6, og du forstår ikke et kvekk av dette, og mener det er irrelevant i forhold til barna dine, og det er jeg helt enig med deg i, men det var ikke et svar på dine kjegler, det var et svar på den spesifikke teksten jeg siterte, og deretter svarte på.

Det er altså slik, at når du skriver lange avhandlinger med store mengder påstander og diverse teorier, så svarer jeg spesifikt på de delene jeg siterer, og så svarer på i mine innlegg, ikke på alt du har skrevet i denne tråden.

Sitatet du henviser til har ikke en lenke til Vegvesenet, fordi jeg kun benytter "Vegvesenet" som forfatter av sitatet, og forumet legger da inn en lenkehenvisning automatisk som ikke fører noe sted, fordi forfatteren ikke har postet noe i denne tråden, og sitatet kommer ikke fra tråden, men er laget av meg for å få en sammenheng.

Jeg kan forstå at det kanskje virker misvisende, og når jeg tenker over det, er det vel ikke en gang Vegvesenet som har skrevet det jeg siterte, det er faktisk første paragraf i Veiloven, og den klarer du forhåpentligvis å finne på egen hånd, lykke til !

Jeg har forøvrig ingen motstand mot dine plastkjegler, jeg skrev i ett av mine første innlegg at du gjerne må beholde kjeglene for min del, men jeg mener du ikke har lov til å sperre en offentlig vei etter eget forgodtbefinnende, og det mener jeg fremdeles. 
Det er stort sett deg som ser ut til å fyre deg opp noe forferdelig over disse kjeglene ?

En vei med vei-arbeide og lysregulering er sannsynligvis innsnevret, og delvis sperret, merk at jeg hver gang har skrevet "helt eller delvis sperret" i mine innlegg.
Så er det også slik, at når entreprenøren har delvis sperret veien, og lysregulert, så er det altså etter omfattende søknad til Vegvesenet, og gitt tillatelse.
   #56
 2,785     1
Jeg svarer noe sarkastisk at du kan forsøke å hevde din hevd ved å gå en tur på E6,

Og det var en ufattelig latterlig kommentar, sarkastisk ment eller ikke. Hundrevis, om ikke tusenvis av folk går garantert langs E6 den dag i dag, hver dag. Det er en ufattelig liten del av den veien som er firefelts motorvei forbudt for sykler og fotgjengere, en litt større del som er to/trefelts med midtskiller, og mesteparten av E6 har i beste fall gul midtstripe og går tvers gjennom bygder og tettsteder, med fotgjengere i fleng...
   #57
 677     Norge     0
Og det var en ufattelig latterlig kommentar, sarkastisk ment eller ikke.


Kan man da anta at du er enig med Keal i at fotgjengere har hevd på det norske veinettet, ettersom fotgjengere gikk der før bilene kom, eller er det bare at du ikke forsto poenget fordi E6 tilfeldigvis ikke er motorvei nord for Hedmark.

   #58
 2,785     1
Kan man da anta at du er enig med Keal i at fotgjengere har hevd på det norske veinettet, ettersom fotgjengere gikk der før bilene kom, eller er det bare at du ikke forsto poenget fordi E6 tilfeldigvis ikke er motorvei nord for Hedmark.

Jeg er av den mening at fotgjengere har "hevd" på å kunne bruke sånn ca 99% av veinettet (alt som ikke er motorvei) i Norge på helt lik linje med hest, sykkel og bil ja, men den fine regelen i vtrl §3 om at "annen trafikk ikke unødig blir hindret", og alle reglene i trafikkreglenes paragraf 19 (jfr §2) setter etter min mening også en effektiv stopper for lovligheten av akekonkurranse eller fotballkamp (eller for den del paradis-hopping) midt i gata, om det er aldri så mye boligfelt.

Sånn sett, så er nok min holdning til fotgjengere i veien akkurat der den skal være; omtrent midt mellom de to ytterpunktene, representert av Keal, som mener fotgjengere kan hindre trafikken i et boligfelt så mye de bare ønsker, og deg, som tilsynelatende (slik tolket jeg E6-utsagnet; om du med "E6" egentlig mente "motorvei", så burde du forklart det slik...) mener fotgjengere ikke har noe på veien å gjøre i det hele tatt.

§ 19.Særlige bestemmelser for gående
1. Gående skal nytte gangveg, fortau eller vegens skulder. Er det ikke rimelig på grunn av farten m.v. eller mulig å gjøre dette, kan gående nytte sykkelveg, sykkelfelt eller kjørebane.

Gående som nytter kjørebane, skal gå ytterst til venstre i gangretningen, men ytterst til høyre dersom han leier sykkel. Motsatt side av kjørebanen kan nyttes dersom den gående ellers ville bli utsatt for fare, eller hvis særlige forhold tilsier det.
2. Gående skal krysse kjørebanen i gangfelt, på gangbru eller i gangtunnel når det finnes i nærheten. Ellers skal gående gå rett over kjørebanen og fortrinnsvis ved vegkryss.

Før kryssing av kjørebanen utenfor gangfelt skal gående forvisse seg om at det ikke volder fare for eller unødig hindrer eller forstyrrer annen trafikant.
   #59
 677     Norge     0
Sånn sett, så er nok min holdning til fotgjengere i veien akkurat der den skal være; omtrent midt mellom de to ytterpunktene, representert av Keal, som mener fotgjengere kan hindre trafikken i et boligfelt så mye de bare ønsker, og deg, som tilsynelatende (slik tolket jeg E6-utsagnet; om du med "E6" egentlig mente "motorvei", så burde du forklart det slik...) mener fotgjengere ikke har noe på veien å gjøre i det hele tatt.


For ordens skyld, så har jeg ingenting i mot fotgjengere.

Jeg har egentlig ingenting i mot sperring av veien med kjegler heller.
Så lenge det ikke hindrer meg personlig, får det være opp til Keal og hans naboer, eventuelt andre som ferdes i gaten der Keal bor, om de synes det er greit.

Det jeg hevder er at det ikke er tillatt å sperre veien med kjegler etter eget forgodtbefinnende, og at man kanskje ikke burde oppfordre andre til å gjøre det samme, og så utviklet det seg til en stor debatt, hvor jeg nok burde latt være å mate trollet.

Når man så hevder, utrolig men sant, at "fotgjengere behandlet som gruppe - har lengre hevd på bruk av veien enn bilistene har", og bruker dette som et argument for å sette opp kjegler, så mente jeg selvfølgelig at man kunne forsøke å ta seg en gåtur på en motorvei, fortrinnsvis midt i veien, for å se om man som fotgjenger faktisk har noe hevd på veien som går foran bilistene.

Jeg beklager ovenfor de som er bosatt nord for Hedmark.
Som bosatt på østlandet antok jeg at "E6" for de fleste anses som en motorvei, og tenkte ikke på at dette gjelder kun fra svenskegrensen til Stange i Hedmark, og at enkelte nordlige besøkende kunne oppfatte "E6" som en liten veisnutt gjennom den lokale bygda.
   #60
 5,569     1
Uten å prøve å forstyrre en frisk diskusjon; Inderne forsøker seg på en "myk" metode for å begrense råkjøring. Ikke dumt tenkt! Se artikkel i TU.

Hva gjør en med naboer som kjører som tullinger i nabolaget? - Uten%20navn-8-Gjenopprettet.1000x562.jpg - cozmo