22,160    11    1  

Bidda: Plassbygd kjølehjørne.

 3,706     Ringerike     1
Hei

Jeg plassbygde kjølehjørne selv og bygde med 2 dører for å slippe å lage gangareal i rommet som gir ekstra m3 å kjøle ned uten å få utnyttet arealet  Wink Brukte gran panel, 10cm isolasjon og fuksperre på varm side. De 2 dørene kjøpte jeg hos Gausdal Landhandleri som B-vare. Har fungert meget bra i 6 år nå  8)

Bak dør 1 har vi typisk kjøleskapfunksjon, trådhyller har jeg fått av lokal Rimi butikk  ;D De ble kappet inn i lengde og dybde og hengt opp i kjetting.

Bak dør 2 har vi plass for større varer. Hyller er fra et sannert bruskjøleskap og lys er fra Ikea.  8)

Kostet ca:
2 dører 1800kr (B-vare) med karmlister (magnet)
Brukt aggregat til 2000
Isolasjon og materialer til ca 4000 kr.

Siste redigering: Sunday, November 11, 2012 1:20:01 PM av Bidda
Bidda: Plassbygd kjølehjørne. - Kjølehjørne-1.JPG - Bidda
Bidda: Plassbygd kjølehjørne. - Kjølehjørne-2.JPG - Bidda
Bidda: Plassbygd kjølehjørne. - Kjølehjørne-3.JPG - Bidda
Signatur

   #3
 837     0
Ser du har vanlig lyspære- anbefaler sparepære - liten/ingen varmeutvikling. For å gjøre det ekstra enkelt - monter bevegelsessensor, så slår den av/på sjøl.

Bare litt tips.....

  (trådstarter)
   #4
 3,706     Ringerike     0
Ikke sikkert du så det på bildet, men det er er en lysløsning for garderobeskap: slik at når døra er igjen så er lyset av (....og sparepærer hater jeg) og dessuten har vi normalt igjen døra etter få sekunder....... ;D
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 3,706     Ringerike     0
Fant en byggebeskrivelse på www.norcool.no for de som trenger detaljer:

Byggeveiledning

Et riktig bygget kjølerom vil sikre deg økonomisk og problemfri drift i mange år. Studér derfor byggeveiledningen nøye, og bygg kjølerommet ditt forskriftsmessig. Husk at aggregatet vil ha vesentlig høyere gangtid i et dårlig isolert rom.

Størrelse
Bygg ikke kjølerommet for stort. Svært få har behov for kjølerom som er større en 4-5000 liter.

Sjekk maksimumskapasiteten og plasseringsbegrensninger på det aggregatet du velger, og les bruksanvisningen til aggregatet før du setter i gang selve byggingen.

Husk også at større aggregater avgir mer varme og lyd enn mindre aggregater.

Plassering av kjølerom
Den ideelle plasseringen av et kjølerom er nærmest mulig kjøkkenet. Gunstig plassering er viktigere enn størrelsen på rommet. Alle typer aggregater avgir
varme under drift. Mengden varierer med aggregatets kapasitet, og det kan dreie seg om en tilleggsvarme på mellom 500 og 800W i gangtiden. Det er derfor
viktig å plassere kjøleaggregatets varme side mot et rom der man kan nyttiggjøre seg denne varmen best mulig.

Når det gjelder tilstøtende rom til kjøleaggregatets varme side, skal man være oppmerksom på at temperaturen ikke må være høyere enn 26-27°C over lengre tid. Ved for høy temperatur vil man vanskeliggjøre/forhindre varmeavgivelsen, og man får dårligere effekt av kjøleaggregatet. Temperaturen må heller ikke være lavere enn temperaturen inne i kjølerommet (ca. 4-5°C). Det skal ikke være lufteluker inn til kjølerommet, og kjølerommet bør heller ikke plasseres mot spesielt varme rom som fyrrom, badstue og lignende.

Plassering av aggregatet
Varm side av aggregater må ikke plasseres over eller i nærheten av varmekilder og det må være minst 50 cm avstand til tak over aggregatet for at aggregatet skal kunne kvitte seg med varm luft. Samtidig bør aggregatet plasseres så høyt som mulig på vegg for å få jevnest mulig temperatur inne i kjølerommet. Kjøleaggregatet kan ikke plasseres på yttervegg eller mot uisolert garasje.

Kald luft blåses rett ut fra bakside av kald del inne i kjølerommet. Avstand mellom vegger inne i kjølerommet må være min. 100 cm for at den kalde luften ikke skal stagnere rundt aggregatet slik at dette stopper på termostat før det er jevn temperatur i hele kjølerommet. Aggregatet bør heller ikke plasseres
midt i mot dør da dette kan føre til kondens på magnetlist rundt dør.

Fuktsperre
Det er fukt- og råteproblemer vi skal sikre oss mot når vi bygger kjølerom. Fagfolk er i dag enige om at plast i vegger, gulv og tak gir det beste esultatet. Husk at all fuktighet vandrer mot det stedet som til enhver tid er kaldest.
Stor temperaturdifferanse betyr stor fuktvandring. Vi må sørge for at fuktigheten vandrer mot kjølerommet. Fester vi fuktsperren (plastfolien) mot kjølerommets varme side, hindrer vi fukten i å trenge inn i isolasjonen. Vi gjør dette best ved å bygge et ?rom i rommet.? Man gjør dette enklest
ved å feste avstandsklosser på ca. 5 cm med jevn avstand på eksisterende vegger, tak og gulv. Fest så plastfolien på f.eks. 0,15 mm til klossene. Plastfolien må være hel, og det må være god overlapping og taping av skjøtene.

Ventilasjon
Luftspalten på 5 cm som vi nå får mellom eksisterende vegger/tak/gulv og plasten i kjølerommet må ventileres ut mot tilstøtende rom. Det er viktig å få god
sirkulasjon av luften i spalten. Dersom man bygger kjølerom mot yttervegg, må luftspalten på min. 5 cm ha samme omgivelsestemperatur som andre varmerom
ved egen utlufting og god luftsirkulasjon i denne spalten. Dette er for å unngå at det kaldeste stedet blir yttervegg og ikke kjølerommet. Fukten vil da vandre mot ytterveggen og vi vil få fukt i isolasjon.

Isolasjon
Stenderne settes så opp mot plastfolien og isolasjonen dyttes forsiktig mellom disse. Kjølerommet bør isoleres med 10 cm isolasjonsmatter (A-kvalitet). Det passer derfor godt å benytte 2? x 4? stendere/spikerslag. Unngå å tette igjen luftespalten på den andre siden av plastfolien. En diffusjonsåpen ullpapp stiftes til stenderverket før innvendig kledning av GRAN settes opp.

Støpt dekke
Dersom kjølerommet blir plassert på støpt isolert dekke direkte på grunn, er det unødvendig å bygge nytt gulv, forutsatt at gulvet er fritt for varmekilder
og/eller fuktighet. Mot støpt gulv er det viktig å tette godt.

Panel i kjølerom
Det er tilrådelig å bruke innvendig kledning av gran da furupanel setter smak på ferske matvarer. Materialer som avgir lukt, har diffusjonstett overfl ate eller som ikke er fuktbestandige, må unngås innvendig i kjølerom. Hvis du vil overfl atebehandle treverket innvendig i kjølerommet, skal du benytte en vannbasert, diffusjonsåpen panellakk.

Vedlikehold
Alle typer aggregater krever rengjøring minimum 2 ganger pr. år for å fungere optimalt.

Signatur
  (trådstarter)
   #7
 3,706     Ringerike     0
Mitt allerede gamle kjøleagg. gikk føyka her om dagen og jeg fant på Finn en tidligere NorCool ansatt som overhaler og leverer oppgraderete aggregat til fornuftige priser. Tok turen til Sapsborg og hentet ett 350 aggregat, hjem og montert, så nå er det +3-4 grader igjen i kjølerommet. Hvis noen er i samme problemstilling så er vedkommende å treffe på 97571920.
Signatur

   #8
 837     0
Jeg har et Norcool 350 aggregat, 8-9 år gammelt, som har vært en del problemer med. Har skiftet 2 vifter siste året. Spesielt når det er varmt ute (og dermed også i rommet der "varm side" er, sliter aggregatet, og temperaturen i kjølerom stiger til 10-11 grader.

Har jo sett at det ligger endel støv på aggregatet, og har støvsuget med jevne mellomrom. Men det er mange kriker og kroker, og ikke så godt å komme til.

I går tok jeg verktøykompressoren med blåsepistol, og blåste rent alle veier, inni kjøleribber mm. Der var det mye støv og lo, gitt. Effekten; Temeraturen sank ned til 4 grader, og aggregatet jobber mye lettere.

Så anbefalingen er; Blås aggregatet rent med trykkluft med jevne mellomrom. Støvsuging duger ikke.
  (trådstarter)
   #9
 3,706     Ringerike     0
Jeg fikk også beskjed om å blåse reint ett par ganger i året litt avhengig av hvor aggregatet var plassert. Fikk leverte med en ny vifte da det på denne modellen hvistnok var en svakhet som ga kort levetid. Fikke ne liten lyd når jeg startet opp men nå etter 1-2mnd så er alt normat så derfor ligger viftemotoern på lager.
Signatur
  (trådstarter)
   #10
 3,706     Ringerike     0
Litt oppdatering på vifter:
Har ved 2 anledninger får  lyd i vifta som står på varm side. Ved begge anledninger har jeg tatt den ut og slått tilbake rotorakslingen på lageret, virker som den drar seg sakte men sikkert i en retning og når anker treffer gods så blir det lyd, ca 2 år mellom hver gang.
Signatur