5,284    14    1  

Drikkevann fra energibrønn

 13     Enebakk     0
Jeg vet det er mange som lurer på hvorfor brønnborerne så samstemt fraråder å hente drikkevann fra energibrønner, der det finnes godt med nettopp drikkevann.
Jeg er også en av dem som lurer, og jeg har som så mange andre spurt meg fore hos diverse firmaer.
Alle gir samme svar, - goddag mann økseskaft.
Eller sagt på en annen måte, - ingen kommer opp med noe holdbart argument for å bore 2 brønner, når jeg foreslår:
- å bore en brønn som er dyp nok til å senke drikkevannpumpenen nedenfor energikollektoren,
- montere mykstart på pumpen,
- samt montere 3-veis avstander mellom rørene.
Kan noen fortelle meg hvor "knikkefaren" ved oppstart finnes i dette enkle oppsettet?

Jeg ønsker sterkt å bli saklig frarådet, da jeg ellers vil gjennomføre dette i sommer.

  (trådstarter)
   #2
 13     Enebakk     0
Forgiftning er jo selvsagt grunnargumentet og ikke noe en skal ta lett på.
Derfor skal en selvsagt heller ikke benytte ethylen eller metanol i kuldeguffa, som er den giftige delen av blandingen.
Heimbrent egner seg for eksempel like godt, men for prisen - mellom 30 og 50.000, som en drikkevannsbrønn fort kan koste, kan en trolig velge mellom flere andre.


   #3
 24,786     Akershus     0
Gitt at en borer to brønner. En vet ikke noe om vannmevegelse i grunnen.

Hvilken avstand foreslår brønnborerne for sikker drikkebrønn?

Signatur
   #4
 2,413     Ønsker ikke besøk av deg     0
Vann fra en slik brønn i Enebakk? Alunskifer og store mengder radongass oppløst i vannet. En ting er å puste inn, drikke er hakket værre.

Sirkulerende vann fra varmepumpe vil også inneholde oppløste metall fra pumpehus, varmevekslere osv. Neppe drikkevannsgodkjent det heller.

Du får nok ingen godkjenning fra teknologer eller personer med sunt bondevett.


Men for all del, gjør hva du vil.
   #5
 134     0
Et annet argument kan være at dersom du henter opp mye vann fra grunnen, mer enn tilsiget, så får du mindre effekt på varmepumpen din over tid, da lederevnen av varme fra fjell til rør er dårligere enn fra vann til rør.

Dette er muligens ikke et problem, men tenker også litt som andre her at vannkvaliteten kan bli dårlig/forurenset. Kjedelig å ta sjansen på det når man kan få veldig mye relativt billig vann fra nærmeste renseanlegg. Smile
   #6
 24,786     Akershus     0
Renset vann? Romerike vannverk henter kloakkvann i Glomma, leder det gjennom flere km med fjelltunell? Oppbevarer vannet i store fjellhaller. Kan en være sikker på at dette vannet er renset for ev Radon?

Det bores brønner over hele Norge. Er det vanlig å teste vannkvaliteten etterpå? Mange slike som blir stengt? Dersom den stenges, så hjelper det neppe å bore noen titalls meter til siden.

Det er diverse rør med spon etter montering og trykkøkene pumper i det vanlige vannforsyningsnettet, ikke bare i et lukket varmepumpesystem.

Vannkvalitet er viktig for vår helse. Selv kan jeg ikke noe om dette, men ser at det kan problematiseres i mange retninger. Selv ser jeg ikke poenget med å bore to brønner ti meter fra hverandre idet jeg tror dette er å anse som "samme hull". Ad glykol i sløyfa, så kan en fundere på om det bør unngås uansett dersom lekkasje er et reelt problem.

Signatur
   #7
 678     Bergen     1

Et annet argument kan være at dersom du henter opp mye vann fra grunnen, mer enn tilsiget, så får du mindre effekt på varmepumpen din over tid, da lederevnen av varme fra fjell til rør er dårligere enn fra vann til rør.


Henter du vann, men mindre enn tilsiget, er vel dette med å føre varmere (ikke nedkjølt) vann inn mot brønnen og kan hjelpe vp...

Påfyllingen til kollektorkretsen bør iallefall merkes tydlig med at det kun må fylle frostvæske som ikke er giftig samt at en slik lukket sirkulasjonskrets både trykktestes og monitoreres slik at en lekasje vil oppdages tidlig.
Signatur

   #8
 24,786     Akershus     0
Enig med reodor. Et tillegsproblem er at det kan være frost i vp-sløyfa. Dersom det ikke hentes vann nær kontinuerlig, så vil vannrøret kunne fryse, særlig øverst tror jeg.
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 13     Enebakk     0

Gitt at en borer to brønner. En vet ikke noe om vannmevegelse i grunnen.

Hvilken avstand foreslår brønnborerne for sikker drikkebrønn?


Brønnborere anbefaler min. 20 meter mellom
  (trådstarter)
   #10
 13     Enebakk     0

Vann fra en slik brønn i Enebakk? Alunskifer og store mengder radongass oppløst i vannet. En ting er å puste inn, drikke er hakket værre.

Sirkulerende vann fra varmepumpe vil også inneholde oppløste metall fra pumpehus, varmevekslere osv. Neppe drikkevannsgodkjent det heller.

Du får nok ingen godkjenning fra teknologer eller personer med sunt bondevett.


Men for all del, gjør hva du vil.


Det var da et pussig argument.
- For såvidt jeg vet er radongass oppløst i vann forbundet med liten helserisiko.
Alunskifer finnes for øvrig heller ikke i grunnen der det skal bores.
Vis meg dessuten et vannverk som ikke benytter sirkulasjonspumper?
Dessuten, det er jo ikke vannet fra varmeslyngen som skal benyttes, men en separat kollektor i tillegg.

Bondevett ...?