#21
 22,342     Akershus     0
"Men der er verdt å nevne at med tettere småhus er det viktig at ventilasjonen fungerer og blir brukt som forutsatt, blant annet for å hindre at fuktnivået i innelufta blir for høyt. "

Her syndes det mye. Dette er det viktigeste for godt innemiljø og er det mindre fukt i luften vil feil i tetting mellom innerom og isolasjon få mindre betydning. Jeg har vært borte i at folk tetter alle ventiler for å spare strøm og så klager de over kondens på vinduer og mugg på veggen. (Selv i diffåpent hus!)

   #22
 127     Østlandet     0
Som sikkert observante debattanter har fått med seg er jeg skeptisk til at den normen vi bygger etter idag, hvor man nesten påtvinger folk ventilasjonanlegg (med de problemer det kan medføre av støy, muggvekst ved dårlig vedlikehold (hvem renser anleggene sine jevnlig?)og kunstig "pusting") på grunn av at alt skal være så pottetett, er den eneste saliggjørende veien å gå. Min mening er at fremtidens hus vil se helt annerledes ut enn dagens.

Jeg synes det bare er rart at vi som har bygget et hus uten plastfolie (reist i 2002 og dengang var det kontroversielt), men med diffbrems og og cellulosefiber i veggene og har basert oss på naturlig ventilasjon ikke har fuktproblemer overhodet.

Tro meg, jeg ble nemlig hyperoppmerksom på dette da jeg bodde i Oslo i gamle gårder med store fuktproblemer, og kjenner huset vårt ut og inn siden vi har bygget store deler av det selv.  Veggene våre er sjekket flere ganger (under ferdigstilling etc) her og der og til og med takisolasjonen for tre år siden da vi måtte ta av undertaket og krysslekte (snekkerne bare hadde 5 cm lufting på et tak hvor det skulle legges torv på).

Huset er på 400 kvm fordelt på to etasjer og fire plan og vi har i de siste tre årene montert 3 (tre) vanlige luftekaneler gjennom vegg. Det er alt, og jeg kan forsikre alle forumdeltakere at her er det ikke fukt, dugg eller noen tegn til dårlig inneluft. Ikke er vi flinke nok til å lufte skikkelig heller, for vi har to innekatter som ikke skal slippes ut. Forøvrig skal vi legge inn luftekaneler i alle soverom etterhvert, for å hindre insekter osv gjennom vinduene.

Vi har vannbåren varme i alle gulv med varmepumpe og vårt årlig strømforbruk ligger på det en gjennomsnittsbolig bruker (størrelsen drar litt)

Hvordan kan det ha seg at vi ikke har fuktproblemer, når slik vi har bygget åpenbart strider mot byggfaglige råd og forskrifter? Er det bare meg som har som en nagende tvil om at det kanskje ikke er så riktig å tette altfor godt? Ref. alle byggskader rundt dette også.
   #23
 22,342     Akershus     0

Hvordan kan det ha seg at vi ikke har fuktproblemer, når slik vi har bygget åpenbart strider mot byggfaglige råd og forskrifter? Er det bare meg som har som en nagende tvil om at det kanskje ikke er så riktig å tette altfor godt? Ref. alle byggskader rundt dette også.
Siden dere ikke har problemer regner jeg med at dere har bygget riktig.

Greia med at nye hus skal være så tette og at all luft skal igjennom ventilasjonssystem er vel en politiker visjon.

Det er to saker som er viktig når det gjelder hus/isolasjon/innemiljø:

1. Den isolerte veggen skal være så tett at luft ikke kan flyte inn i den. Hvis dette skjer virker ikke isolasjonen og/eller man får kondens problemer.

2. Inneluft må utskiftes. (Dette må ikke skje igjenom isolasjon)


Hvilke metoder eller materialer man bruker for å få til dette kan variere. Selv om jeg liker liker min metode er jeg klar over at andre metoder også gir gode resultater.

   #24
 39     Skien     0
Sammyboy; Jeg slutter meg til ditt innlegg.

Det er mye skepsis til bl.a. økte isolasjonstykkelser og fukt i vegger i denne tråden, men jeg mener at all "motforestillingene" til bl.a passivhus og murhus skyldes utelukkende feil utførelse, mangelfull tørking av ytterveggene før de "lukkes", mangelfull ventilasjon m.m.

Rundt 50-70% av mine oppdragsgivere stusser litt når jeg spør om de vil ha ventilajsonrørene inne i etaskjeskilleren, eller på undersiden (i nedsenket himling eller kasset inn).
Da spør de ofte; "Ventilasjon, må jeg ha det !?!"
Vel, det er jo ikke et krav til å ha ventilsjonsanelgg, men det er krav til at all luften i alle oppholdsrom skiftes ut i relativ stor takt. Kravet er bl.a. at all luften i alle oppholdsrom skal skiftes ut i løpet av to timer.

I et innlegg i BE's forum (Statens bygningstekniske etat) skriver Sigurd Hoelsbrekken (BE) "Beregninger utført av SINTEF viser at det er mulig å tilfredsstille de nye energirammene i bygninger med ren naturlig ventilasjon".
Jeg skal sjekke ut dette nærmere. Foreløpig virker påstanden nesten utrolig, men SINTEF pleier jo ikke å fare med tull...

hans9001; enig med deg også i dine siste to innlegg

Lilj1;
Fint at du er fornøyd med inneluften i ditt hus. Men, hva som oppleves som "god inneluft" er nok en subjektiv oppfattelse. Enten man liker det eller ei, er imidlertid kravet i TEK 0.5 luftvekslinger pr time. Har du det?

For å oppfylle dette kravet og samtidig ønske et lavest mulig energiforbuk, kommer man nok ikke utenom balansert ventilasjon med en effektiv varmegjennvinner, samt meget god isolasjon og meget god vindtetting.

Jeg bodde en gang i et eldre hus hvor luften var førsteklasses, men energibehovet var skyhøyt.. (og dermed svært lite miljøvennlig)

Et passivhus trenger knapt nok egen oppvarming.Varmen fra diverse energiforbukere i huset er som regel nok til å holde en god temperatur.
Et passivhus på 400 kvm boareal skal bruke max 6000 kWh pr år til oppvarming, selv om all luft i alle oppholdsrom blir byttet ut 12 ganger pr døgn!

I Tyskland bygger mange idag passivhus med både solfangere og solcelleanlegg på taket. Overskuddsenergien sender de ut på nettet og har krav på å få betalt ca 3 kr pr kWh!
Her i landet får vi ikke støtte til noen energitiltak i det hele tatt (bortsett fra noen småkroner til varmepumpe i noen kommuner?).

Og vi skal kalle oss et foregangsland innen miljø..? 
Signatur
   #25
 127     Østlandet     0
Til Arnstein: Takk for bra innlegg. Jeg har to kommentarer:

Jeg har ikke fått sjekket inneluftkvaliteten hos meg, så opplevelsen er selvsagt subjektiv. Men som det petimeter jeg er i tillegg til å være klar over problematikken, mener jeg at jeg ville jeg dette . Dessuten tilbringer jeg mye tid her inne, og også mange av de plagene jeg hadde i Oslo er borte.

Det vi gjør er jo å basere oss på naturlig ventilasjon ved at vi har lufteluker eller åpne vindusglugger i kjelleren hvor vi har soverom og vaskerom. Disse er oppe ihvertfall om natten, ofte hele døgnet.  Pga av undertrykket suges uteluft inn og ut gjennom pipeløpene oppe (vi har åpent trappeløp, og ikke dørstokker på de fleste rom). På netter som har vært vindfulle kan jeg merke at inneluften er blitt "renset". 

Jeg tror også at dette går litt utover energiforbruket, men med varmepumpe og solcelleaggregat (som vi skal installere når vi får råd) er mye av den ulempen ved naturlig ventilasjon borte. Jeg er bare skeptisk til at vi gjør bygging så komplisert, når det egentlig bare dreier seg om enkle fysiske lover og det faktum at utførelsen må være førsteklasses. Slurving et godt energimessig hus!

Hadde vi bygget idag, hadde jeg ønsket meg mer isolasjon spesielt i veggene (30-40 cm), men dengang var 20 cm i vegg og 30 cm i tak over kravet. Oppe har vi åpen løsning med mange vinduer som er vendt mot sørvest og utnytter solenergien  om dagen for å varme opp bygget. Varmepumpa går fra ca oktober til mars.

I tillegg til naturlig ventilasjon, tror jeg at materialvalg og overflatebehandling har mye å si. Og ikke å forglemme rengjøring osv. Vi har nesten utelukkende miljøvennlige materialer, lite syntetiske stoffer som inneholder kjemikalier som avgasser , lim, fugemasse, osv. Alle materialene får "puste" med diffusjonsåpne oljer og maling (som er giftfrie).

Er du enig i materialer og overflatebehanling kan påvirke inneklimaet, slik at det ikke kun er utskifting av luften som er kriteriet?
   #26
 39     Skien     0
Ja, jeg er enig i din siste setning.
Forøvrig forstår jeg ikke helt om du forventer noen kommentarer på det du nevner ellers i ditt siste innlegg?
Forstår bl.a. ikke hva som skaper undertrykk i huset ditt, men det virker som vi nå beveger oss et stykke unna debatten om passivhus passer på Vestlandet eller ei.
Hvis du vil diskutere naturlig ventilalsjon vs mekanisk, samt inneklima, overflatebehandlinger o.l., er det kanskje best du starter en egen tråd på dette?

Signatur
   #27
 52     0
Jeg bygde nettopp hus på vestlandet og vurderte nøye ulike løsninger med tanke på økonomi, inne/ute-klima og fukt i vegger. Kom fram til at passivhusteknologi er litt umoden, for dyrt for milde vestlandsvintre, og problemet med holdbarheten til plastmaterialer, (u)dyktigheten til håndverkere osv. overskygget fordelene. Har heller valgt å gå for en mer moderat lavenergistandard, med 20cm isolasjon i veggene, 3 lags vinduer, ekstra vindtetting samt ikke minst en planmessig løsning som gir lavt energitap (tilnærmet kubeformet hus).

Følgte en veldig god veiledning fra Enova, men finner den ikke i farten.

Hvis man allikevel vil prøve seg på passivhus ville jeg valgt et firma som har erfaring med dette. Vanlige tømrerfirma blir for risikabelt.


   #28
 1,292     Ålesund     0
Her på vestlandet er det etter min mening langt ifra samme behovet for ekstra isolasjon som det er lengre inne i landet. Det er mye bedre å legge litt penger i ekstra vindtetting, for her kan blåse bra om høsten og vinteren. Her på sunnmøre kan man jo snart telle dagene det er minusgrader i løpet av en vinter på fingrene, og det er vel gjerne bare en eller to dager i løpet av en vinter at gradestokken kryper under 5 blå... ::)
   #29
 39     Skien     0
Tja, du har muligens et poeng der. Mange av mine oppdragsgivere på Vestlandet mener det samme.
Jeg vet ikke hvor kurven for byggekostnad krysser kurven for energiinnsparing, hvis man velger f.eks. f.eks. Isorast 37 eller 43 cm i stedet for 31 cm. De kurvene skulle jeg likt å sett for alle de forskjellige byggemetodene....

Mao, hvor mange kWh sparer man inn ved å redusere U-verdien fra f.eks. 0.17 til 0.13? Evnt. helt ned til 0.10? Og, hvor mye øker da prisen på bygget?

I en tysk Isorast-brosjyre oppgis det at prisforskjellen mellom 31 og 43 cm er NOK 350/kvm inkl. mva. Et 8x15 m, to-etasjers hus har grovt regnet 150 kvm vegg. Det betyr at byggekostandene grovt regnet blir kr 50.000 dyrere. Hvis gjennomsnittlig kW-pris blir f.eks. kr 1.50 de neste 20 årene, betyr det at du må spare inn ca 3.000 kWh/år for at prisforskjellen skal lønne seg. Og, det virker kanskje ikke usannsynlig?

I tillegg har du et hus med langt høyere annenhåndsverdi. Det vil ikke forundre meg om folk gjerne betaler 100.000 ekstra for en superisolert bolig om 10 år...? Energiklassifisering/merking av bygg tror jeg kommer om ikke så lenge.

Mange mennesker ønsker dessuten å bidra til mindre CO2-utslipp, så det dreier seg ikke kun om byggekostnader..

Dette er jo noe av bakgrunnen for min andre tråd her i forumet ("Sammenlikning av økonomien for diverse byggemetoder"), som forøvrig ikke har gitt meg EN ENESTE pris ennå... Er det virkelig ikke en eneste sjel blant forumets 4000 medlemmer som kjenner prisen på noe som helst av det jeg spør om...?

Mest mulig perfekt vindtetting er forøvrig noe alle burde tilstrebe, uansett hvor man bor.
Signatur
   #30
 1,292     Ålesund     0
Det er klart, skal man selge huset om noen år så tror jeg også det lønner seg å ha mer isolasjon i tak og vegger. Er nok lettere å få igjen merkostnaden og mere til da.  Smile