#11
 63     Karmøy, Rogaland     0

Hmmm, må si jeg ikke skjønner hvorfor du tar opp problemet? Du visste om dette på forhånd og allikevel kjøpte huset. men, men.

Pga brannkrav så skal det være minimum 4 meter fra grunnmur til grunnmur mellom hus og ikke garasje.

Når det gjelder garasje så kan den ligge inntil 1 meter fra tomtegrensen til naboen. Dvs hans garasje kan ligge inntil 1 meter fra din tomt.
Det skal være minst 8 meter mellom hus. Om ikke annet er beskrevet i reguleringsplan eller at den ene har gitt tillatelse til dette. Og er de nærmere enn 8 meter skal det huset som er naæmere grensen enn 4 meter være brann sikret.
garasjer under 50m2 kan stå 1 meter fra grensen uten ekstra beskyttelse men da må den ikke henge sammen med huset.
Signatur

ser
  (trådstarter)
   #13
 166     0

Ja, det var det ja, 8m mellom hus og minimum 4 meter fra hus til tomtegrense....totalt 8 meter minimum.

hm. da jeg forstår ingenting. mellom mitt hus og naboe grense er 2 METER.
en skriver at det er helt ok, men den andre skriver at det må være 4 meter fra mitt hus til naboen grense.
kem har rett?
   #14
 262     Ved siden av naboen     0
Så lenge huset og garasjen står der de står er det greit.
Hadde det vært snakk om å bygge nytt hadde det vært noe helt annet.
   #16
 529     Gjøvik     0
Hva med tomta garasjen står på .. Er denne solgt også..
Er det i så fall utført deling?
hvis ikke tomten som garasjen står på er skilt fra din tomt, ville jeg bare bedt naboen komme å hente garasjen sin.. ;)

Normalt sett ville ikke kommunen godkjent en slik deling hvis ikke PBL er ivaretatt.
Signatur
   #17
 529     Gjøvik     0


Ja, det var det ja, 8m mellom hus og minimum 4 meter fra hus til tomtegrense....totalt 8 meter minimum.

hm. da jeg forstår ingenting. mellom mitt hus og naboe grense er 2 METER.
en skriver at det er helt ok, men den andre skriver at det må være 4 meter fra mitt hus til naboen grense.
kem har rett?


Det kan i teorien være 0m mellom husene.. men dette er det reguleringsplanen i de aktuelle områdene som bestemmer. Det er imidlertid brannkrav som må følges hvis  avstanden er mindre enn 8m..
Signatur

ser
  (trådstarter)
   #18
 166     0

Hva med tomta garasjen står på .. Er denne solgt også..
Er det i så fall utført deling?
hvis ikke tomten som garasjen står på er skilt fra din tomt, ville jeg bare bedt naboen komme å hente garasjen sin.. ;)

Normalt sett ville ikke kommunen godkjent en slik deling hvis ikke PBL er ivaretatt.

tomten ble også solgt.
takk for hjelpe. skal prøve å kjøpe garasjen tilbake...
   #19
 36     0

Pga brannkrav så skal det være minimum 4 meter fra grunnmur til tomtegrense mellom hus og ikke garasje. Totalt 8 meter min mellom husgrunnmur til husgrunnmur. Terasse ikke medregnet.


Er du helt sikker på om dette med at terrasse ikke regnes med?

Blant tiltak som er unntatt melding/søknadsplikt er utegulv direkte på terreng /høyde inntil 0,5m over terreng. Men avstand nærmere nabogrense enn 4 m krever samtykke av nabo. Virker rart at ikke en terrasse også må ligge 4 meter unna. Eller sammenligner jeg epler og pærer nå?


PBL § 70 sier punkt 2 og 3:

2. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter.

      Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i første ledd eller i nabogrense
a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning.

3. Nærmere bestemmelser, herunder regler om brannteknisk sikring, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i nr. 2 annet ledd bokstav b, gis ved forskrift.

   #20
 5,112     Troms     0
Vi bygger hus nå, og ved oppmåling av tomt fant vi ut at naboen hadde tatt seg noe til rette og lagt plenen sin over 2 meter inn på vår tomt. Så når vi begynte grave ut tomta så følte jo naboen at huset vårt omtrent spiste opp og kom inn terassen til naboen siden vi la vårt hus nøyaktig 4 meter fra egen tomtegrense mot naboen. Naboen har også lagt sin grunnmur 4 meter fra egen grense mot vårt hus igjen...hehe. Så når terassen til naboen stikker ut 2,5 meter fra grunnmuren på huset så er det i praksis bare 5,5 meter fra vårt hus til naboens terassekant. Vi undersøkte kravene til avstand med kommune og det er avstand fra grunnmur til grunnmur som gjelder fikk vi høre, og så lenge vi har hele huset og vår grunnmur min 4 meter fra egen tomtegrense så er det ikke vi som må fjerne terasse eller flytte iallefall.
Signatur