2,172    2    0  

Boligleverandørens prisoverslag og lån i banken

 366     0
Er det dette dere bruker for å få lån i banken?
Altså, er det det dere viser til banken og sier: "se har, dette kommer det nok til å koste, kan vi få låne så mye?"

For vår boligleverandør har gitt oss ett prisoverslag.
Og det er jo bare "synsing" og tipping fra hans side, ut i fra hans erfaringer fra hva andre hus av samme type har kostet der vi skal bygge, Ha n anntar at vi kommer til å bruke ca x antall kr på oppgradering av EL leveransen,
Altså han sier at ut fra at erfaring så anntar han at bad blir så og så mye, at grunnmur blir ca så mange kroner.
Han mener vi kommer langt med 20 tusen til peis, og at det holder med slik og sånn mange kroner til oppgradering av kjøkken.
Til maling og tpet tiper han på at vi havner på runt en ca lik sum, og så kalkulerer han med slik og sånn byggelånsrente, og at ditt og datt blir sånn omtrenmt slik dyrt.

Når vår husleverandør gjorde dette, og trekte fra egenkapitalen satt han igjen med en sum som han kaller lånebehov.

Er det realistisk å tro at denne summen holder, eller bør vi si til banken at vi trenger sikkert 100 tusen til?

Er redd det sprekker for oss, for biligleverandøren har satt opp 200 000 til opparbeiding av tomt, men det kommer på omlag 215 000.............så her sprekker budsjettpostene allerede før vbi får spaden i gjorda----------------

Hvordan gjør dere dette?

   #1
 157     0
1. Vi tok kontakt med husleverandøren og fikk vite hva alle oppgraderinger/forandringer vi ønsker kostet. Vi undersøkte også hva grunnmur kostet, kjøkken, det elektriske...ALT!

2. Laget et grundig budsjett, og satt av penger til en "krisepost"

3. Gikk i banken med budsjettet vårt og hustegninger, pratet med rådgiveren vår der. Fortalte også hvor mye egeninnsats vi skal gjøre og slike ting

4. Fikk vite hvor mye vi kan låne i banken, og da kunne vi låne xxx tusener mer enn det vi har i budsjettet, og fikk innvilget et lån på det (rådgiveren vår hadde ennå ikke sett et budsjett som ikke sprakk, så vi fikk ikke låne kun det vi hadde budsjettert med)

5. Vi skreiv under husbyggekontrakta

Vi vet også at vi sitter igjen med en god slump penger når det nåværende huset selges, så en megasprekk er ingen krise. Men har ikke regnet med at vi får så og så mye for huset, det er bare en "bonus".
   #2
 389     Nesodden     0
Hei.

Synes ikke husleverandøren har bommet mye nåe han sier 200.000 og det kommer på 215.000. Dette  er den desidert vanskeligste posten å anslå.
Og det dunker omtrent slik som du beskriver det. Det som mangler her, er at banken er veldig interesert i hvor mye der tjener, samt hvor mye boligen blir verdt. Det som er viktig, er at du er sikker på at boligen blir verdt så og så mye. Derfor er det greit med forhåndstakst. Da får banken og du vite hvor mye boligen mest sannsynlig blir verdt når dere er ferdig.