#11
 5,725     0
Det var en sak utenfor Bergen for noen år siden som gikk til fylkesmannen som uttalte at 1/2 m høyere møyehøyde måtte godtas.

ivo
   #12
 496     0

Hos meg var det kontrollmåling og +/- 3mm var akseptabelt ettersom det var innenfor instrumentenes feilmarginer.


Disse millimeterne måles vel for å sjekke at muren er rett går jeg ut ifra, og har vel ikke noe med kotehøyder og mønehøyder å gjøre?

Kommunen bruker som regel å anbefale høyde (over havet) på topp grunnmur, og reguleringsplanen angir mønehøyde. Hvis dette er gamle reguleringsplaner bør det være mulig å få disp. siden etasjeskiller i nye hus kan være høyere pga. lydhimlinger etc.

I praksis kommer jo ikke kommunen og måler opp, men det er jo greit å vite at en har bygget innefor det som byggetillatelsen tilsier. Er jo rimelig kjipt å måtte gjøre om f.eks. takkonstruksjonen underveis fordi at en ivrig nabo har leid inn et firma til å kontrollere... :-[
@ra
   #13
 48     0
Da vi bygde hus for to år siden, var reglene slik at kommunen godtok en endring av høyde opptil 50 cm. Dette hadde vedkommende fra kommunen som satte ut hjørnene lov til å gjøre der og da. Noe ut over dette krevde ny søknad med nabovarsel og full pakke.

Vi fikk gjort dette uten problem.