#11
 17     Oslo     0
Det er vanskelig å spå, især om fremtiden, enten man er spådame eller finansanalytiker. Selv tror jeg krisa blir dyp og langvarig, men det er så sin sak.

Likevel - selv om et blir en restart, betyr ikke det at vi fortsetter der vi slapp, noe både krisa på 30-tallet og krisa på tidlig 70-tall viste - 30-tallet skapte motkonjunkturpolitikk, 70-tallet skapte monetarisme, som er økonomiske strategier med svært så ulike konsekvenser for rentenivå, skattepolitikk, lønnspolitikk osv.

   #12
 557     Fetsund     0
Det jeg blir skremt av er folk som skal kjøpe eller bygge for 2-3 millioner eller enda mer, og som er usikker på hvordan det blir når renta nærmer seg 10%.

Se på historien, planlegg worst-case scenario (som burde baseres på en rente enda høyere enn 10%).
   #13
 185     0
Det jeg blir skremt av er folk som sier:
Ja nå går renta ned så nå skal vi kjøpe hus.
Eller:
Nå går renta ned så nå kan vi pusse opp for mer.

Noen har med andre ord overhodet ikke lært!
   #15
 526     0

Rente er en ting men eg tror folk skal konsentrere seg om å klare å beholde jobben i tiden fremover. Vi passerer nok 100 000 ledige ila 2009. Det aller fleste har vel ikke tatt høyde for at det skal betale på store huslån samtidig som de er arbeidsledige....
Signatur
   #16
 185     0

Tror renta går opp att om ikke lenge. Satt ned for å ikke få helt krise.

Den er satt ned fordi at det er helt krise. Finanskrisen er her, det er ikke noe som kanskje kommer. Det har ikke vært så ille siden 1929, og noen mener det er værre enn da.
   #17
 362     0
"Nymoen er kjent for å være treffsikker i sine prognoser"

Prognoser eller spådommer?

Vi har et økonomisk system . Som produserende og byttehandlende mennesker fant vi ut at skjell, kuer eller salt   var lite egnet.

Men når nå økonomer som er forelsket i spiraler & grafer og matematiske instrumenter, nå sier vi har krise midt oppe i grøtfatet - så bør vi nekte for at deres syn, tro  eller " kunnskaper"  skal bli godtatt.

Vi har hus ( for mange?),  og biler ( for mange?) velutdannede produsenter ( for mange?),  materialer nok , energi ( så mye at man reduserer produksjonen for å holde prisene nede.)  og mat ( litt for lite?)
Av disse elementene er det vel kun det siste som burde være en del av noen krise.

Og så godtar vi at vi har KRISE!?
Og vi hadde godtatt at en regjering ("") hadde økt renta til 20 % fordi "økonomien forlangte det " ?
Hadde vi det? I troen på et pengesystem som forveksler fiktive verdier ( pengeverdier)  - med realverdier ( hus og mat og mennesker)

Heldigvis ha vi en regjering som skjønner at det ikke er nødvendig å heve renta til alle er kastet ut av husene som er bygget.


Jeg tror vi bør skjerpe oss!!
Er et system ( som så tydelig ikke fungerer) viktigere enn mennesker og menneskelig velferd?

Alle stabburene er fulle. Vi har boliger og biler så det holder. Vi trenger ikke arbeide 15 timer i døgnet lengre for å  dekke behovet.
Nå kan vi danse i gatene en stund og utveksle kunnskaper og ideer.
Ikke la noen økonomiske teoretikere få oss til å tro at det er krise. >:(


Penger er byttemidler!
Stopp de som vil inbille oss noe annet. Og at økonomi er så vanskelig at vi  godtar at realverdier kan forsvinne i lufta.
Det er pengeverdier som eventuelt kan trylles bort slik.  ( og forsvinne i noen lommer eller regnskapstall.
- Og da blir det krise  - for de som kan spise penger.

God jul.

   #18
 526     0
Fru H. Leser du denne artikkelen vil du se at det ikke er kapitalismen det er noe galt med men politisk(sosialistisk) inngripen i det kapitalistiske systemet bla i USA som gjør at dette har gått over styr. Tanken om "bolig til alle" unasett om de er kredittverdige eller ikke, har fått enorme konsekvenser..

Minerva: Mer enn en tillitskrise.

Et lite utdrag:


Krisens årsaker er politiske
Så, hvordan kunne vi så ende opp med den krisen vi nå opplever? Er det ikke nettopp slik at USA er selve prototypen på en liberal markedsøkonomi? Svaret på det siste spørsmålet bør etter min mening si seg selv – i det minste for alle som tar seg bryet med å tenke gjennom hva denne serien av hendelser har bidratt til å gjøre med sentrale rammebetingelser og insitamenter i USAs finansielle økonomi:

    * Som et ledd i New Deal etablerte president Roosevelts administrasjon i 1938 boliglåninstitusjonen (som senere ble kjent som) Fannie Mae. I 1970 vedtok Kongressen å etablere Freddie Mac. Begge institusjoner har under dekket av føderal garanti kunnet tilby billigere boliglån (basert på lavere innlånspriser) sammenlignet med ordinære private banker. Dette har skapt en situasjon preget av ekstremt lav kapitaldekning og en dominerende posisjon i boliglånmarkedet. Hele 70 % av alle boliglån i USA i dag er gjennom Freddie eller Fannie! Det var inntil nylig vanlig at Freddie og Fannie brukte 200 millioner USD på lobbying overfor Kongressen hvert år, og det er vel kjent nå at begge gikk inn i det høyspekulative derivatmarkedet basert på boliglån som primærverdi, uten å bli stoppet! Det hører også med til historien, som økonomen Thomas Sowell har gjort oppmerksom på, at både lederen for president Bushs stab av økonomiske rådgivere, N. Gregory Minkiw og sentralbanksjef Alan Greenspan allerede i 2004 advarte tydelig mot farene ved at de to institusjonene tok for høy risiko basert på subsidierte innlån, underbygd med en implisitt statlig garanti. Bush-administrasjonen forsøkte faktisk også å etablere en tilsynsmyndighet for Freddie og Fannie, men ble nedstemt av demokratene – anført av Senator Dodd (en av ”lederne” bak den nye krisepakken). Er det ikke slående hvordan ”verdens mest kapitalistiske land”, tilsynelatende med letthet fikk seg til å etablere et monopoliserende regime tuftet på urettferdige spillregler?
Signatur
   #19
 362     0
Dette var ikke ment som noe politisk diskusjon fra min side. Jeg synes alle etablerte politiske systemer arbeider etter samme  modell. Det kan være uenigheter i fordeling av godene, bare
Men det er forvekslingen mellom virkelige verdier/varer  og pengeverdier jeg synes er tragisk.
Og at penger burde ha verdi som byttemidddel, med en så lik verdi som mulig år etter år. Akkurat som meterstokken.
( hvordan hadde ting fungert hvis det målestokken hadde forandret seg på samme måte? - Et år 0,75m og et annet 1,2 m. )

Nå gjør man økonomi så komplisert at ingen helt skjønner hva som foregår.  Da er det fritt frem både for manipulering og "kriser".
   #20
 59     ålesund     0
Du må huske på at man får trekke fra 28 % av renteutgiftene på skatten.
2,5 mill i lån til 10 % rente  250 000,-
28 % av 250000 er 70000,-

250 000 - 70 000 blir til 180 000 som blir fordelt på 12 mnd (15000)

ikke avskrekkende det vel ?
Det kan vel hende at visst det blir sikkelig krise vil regeringen gå inn for å øke fradragsprosenten ? ::)

For å låne 2,5 mill bør man ha en inntekt på 7-800000 (min mening).