taz
   #11
 3,840     Haugesund     0
Ikke for å være frekk, men spør du ikke om det samme i den andre tråden din...
Signatur

   #12
 170     Trondheim     0
Fra hvilket tidspunkt løper den treukers fristen kommunen har når byggemelding er sendt samme dag som nabovarslene er sent (rekomandert)? Er det tre uker etter innsending eller tre uker etter de to ukene noboene har for å klage?
   #13
 529     Gjøvik     0
Det er 3 uker etter innsending. Men da må søknaden være komplett.
Dvs at klagefristen til naboene på 2 uker må ha løpt ut.

Det er ingen problem som regel å sende inn søknaden samtidig med at du sender ut nabovarsler, men da blir søknaden uansett bare liggende i kommunen til klagefristen til naboene har gått ut.

Totalt går det med 5 uker til en melding eller enkelt tiltak.
Signatur
   #14
 95     Melhus, Trøndelag     0
Har de 2 uker klagefrist selv om de har samtykket i tiltaket? sett at jeg tar en runde til naboene før jeg sender inn tiltaket, og alle krysser av for samtykke. Gjenpart av nabovarsel sendes inn sammen med melding om tiltak. Kan jeg da bygge innen 3 uker, eller må jeg fortsatt vente 5?
   #15
 4,148     Oslo Vest     0
Dersom naboen i tillegg til å skrive under på mottakk og krysser av for at de ikke har innsigelser vil du normalt sett spare to uker. Men jeg har opplevd at naboer, selv om de har skrevet under på atde ikke har innsigelser, har klaget og forsinket med to uker.

Min erfaring er at tiltakshaver kan spare mye bry ved selv å gå rundt med nabovarsel, presentere tegninger, 3D animasjoner og skisser av huset på tomten, og ta en kaffe med naboen og presentere seg selv og prosjektet. I mange tilfeller har jeg erfart at naboene godkjenner det meste. Det å bare sende nabovarsel rekommandert er en enkel måte å gjøre det på og man har to ukers frist, men min erfaring er det da er lettere å møte hindringer. DEt er jo slik at nabo da kan kreve å få tilsendt tegninger osv ifra ansvarlig søker dersom disse ikke er lagt ved osv.
Signatur
   #16
 170     Trondheim     0

Det er 3 uker etter innsending. Men da må søknaden være komplett.
Dvs at klagefristen til naboene på 2 uker må ha løpt ut.

Det er ingen problem som regel å sende inn søknaden samtidig med at du sender ut nabovarsler, men da blir søknaden uansett bare liggende i kommunen til klagefristen til naboene har gått ut.

Totalt går det med 5 uker til en melding eller enkelt tiltak.

Gjelder dette også ved byggemelding? Meldingen er komplett når nabovarslene er sendt rekomandert. Naboene skal jo sende innsigelsene til kommunen.