11,123    9    1  

Privat vei og deling på utgifter og innvesteringer??

 1     tønsberg     1
Vi eier et hus litt utpå landet der det er ca 1 km med privat vei siste biten ned til oss. Vi eier ikke veien, men det gjør bonden ett par hus bortenfor. Vi har bodd her i snart 9 år og bonden har vart veldig grei og brøyta og stellt med veien tidlig o seint. Vi har betalt han nå og da, når han har spurt, ca 800 kr hver gang. Han har ikke spurt hvert år og vi har heller ikke noen kontrakt på noe oss imellom.

For ca 2 uker siden nevnte han i forbifarten at han hadde lyst å kjøpe en ny snøfres til ca 50 tusen og lurte på hva vi syntes om det og om vi kunne dele på kostnaden sammen med to andre naboer. Vi sa vel igrunn at det har vi ikke råd til men at vi kan komme tilbake og snakke om det og andre muligheter til spes. brøytinga. Men heromdagen har han vart og kjøpt en snøfres til 42 tusen og sa at han tok sjansen på at det gikk bra.

Nå lurer jeg på hva jeg skal gjøre... Vi har egentlig rett og slett ikke råd med over 10000 kr på en innvestering som jeg ikke har fått tenkt over og hadde jeg gjort det så hadde ikke en snøfres vart mitt første valg, (med èn inntekt og ellers ikke bra standard på hverken hus eller bil så lurer jeg på hvor pengene skal hentes)

Men hva er regelen her?? Vi bor innenfor han og den  private veien går forbi hans gård og forbi naboens og rundt vårt hus og fram til en låve bak oss som også er hans, og som han har mye trafikk til. 
Hva har han krav på av oss? hva har vi krav på av han?? og hva gjør man for å bevare nabofreden, for vi er veldig glad i vår nabo og han har vart veldig imøtekommende med andre ting så det er vi veldig opptatt av.

   #1
 4,148     Oslo Vest     0
Uten å ha gått i dybden på dette ville jeg ha spilt på lag med bonden. Vi kan sikkert føre en debatt om hva som er riktig og galt, men jeg tror at det beste er å finne en løsning. Foreslå f.eks at dere i løpet av dette året kan betale kr. 2.500,- og det tilsvarende neste år, og fortsette inntil dere har betalt tilsammen kr. 10.000,- evt det som skal være "deres" del. Blir bonden sur blir det vel ikke brøytet i det hele tatt.'

Men rent juridisk kan han IKKE binde dere ved å kjøpe noe og "binde" dere uten deres samtykke. Det høres ut som om dere har et godt naboforhold og det skal man gjøre mye for å beholde.

Lykke til!
Signatur
   #2
 765     Østfold     0
Hei

Skal ikke begi meg ut i jussen her, for den kan jeg lite om.

Mitt poeng er at avtaler ALLTID må gjøres på forhånd ellers havner man i slike situasjoner. Hva i all verden skal dere med en fres til 42.000? Og hvem tar pengene den dagen fresen selges igjen? Og skal dere være med på vedlikehold og reparasjon også? Og hva om bonden tar på seg noe fresearbeid utpå? Skal dere dele de inntektene?

Dette blir uansett helt håpløst.

Si klart i fra at dere selvfølgelig gjerne betaler for vintervedlikehold på veien og bli enige om en årlig pris på dette, men at å være medeier i en traktorfres er helt uaktuelt.
Be også om et møte med bonden der dere danner et veilag og skriver en avtale om vedlikehold, bruk og økonomi.

Mange syns sikkert dette høres tungvint og byråkratisk ut, men man slipper ihvertfall situasjoner som dette.

TJ
Signatur
   #3
 557     Fetsund     0
Timberjack kommer med gode poeng.

Hos oss har vi privat vei et par kilometer og her har kostnadene blitt delt inn prosentvis per husstand/bruker av veien. De som bruker veien mest (de som bor innerst eller av andre grunner ferdes mye på veien) har høyere prosentandel av ansvaret enn de andre.

Du nevner at bonden har en låve innenfor dere som han bruker hyppig. Dette er en godt argument for at bonden er avhengig av å brøyte veien for eget bruk.

Vær saklig og dere blir helt sikkert enige om en grei løsning, men som tidligere nevnt; det er forskjell på å være medeier i landbruks/veiutstyr og å dele utgifter for vedlikehold av vei.
   #4
 752     0
Også jeg må støtte Timberjacks vurdering - dere har ingen forpliktelse til å betale bonden for hans innkjøp. Samtidig har Incognito et godt poeng i at det er lurt å ta vare på et godt naboskap.

Jeg anbefaler dere å invitere bonden på kaffe og snakke om saken. Vær ærlig og fortell at deres økonomi ikke tåler en slik merbelastning, det er tydelig at han ikke vet dette. Dere kommer sikkert frem til en god ordning. Det viktigste er et godt naboskap, og bonden er nok en rimelig mann.
   #5
 765     Østfold     0
Bønder er selvfølgelig rimelige og hyggelige folk  ;)

Et tips til:
Her på vår vei, med tre oppsittere, herav to gårdsbruk, fikk vi hjelp av teknisk etat i kommunen til å sette opp en veiavtale, som omhandler rettigheter, forpliktelser og fordeling av kostnader.
Alle oppsitterne sitter i styret i veilaget.

Kan selvfølgelig høres veldig omstendellig ut for noe så lite som en vei, men naboforhold, grenser og felles veier står for en stor del av den sivile delen i rettsvesenet...
Ta tak i det FØR det blir et problem.

Et godt naboskap er selvfølgelig gull verdt, og en kopp kaffe og en prat kan løse det aller meste!

PS! Husk at bonden får tilbake 25% av kjøpesummen (mva) i tilfelle dere går for å være med på kjøpet.

TJ
Signatur
   #6
 802     Akershus     0
Ikke så greit dette.

Forusatt at fresen stort sett er ment brukt på den nevnte veien er det ikke så urimelig.
Spesielt om bonden ikke tar noe for arbeidskraft, og traktordrift.

Om du forklarer bonden at du har dårlig råd og at han har satt deg i en vanskelig situasjon er det vel en god mulighet for å få til en avbetalingsorndning som en lenger opp foreslår ?
   #7
 22,342     Akershus     0
Måten bonden har gjort dette på er vel litt over grensen. Det burde vært en avtale på plass først. Etter veiloven kan han heller ikke bare gå ut og kjøpe slikt utstyr og mene at dere skal betale for det.

Dere har loven på deres side hvis dere vil slippe å betale, men det vil sikkert forsure forholdet. (Du får ikke så mye advokat for de pengene det er snakk om.)

Jeg er enig med tidligere innlegg og mener dere på en eller annen måte bør spille på lag med bonden, men å betale 10 000 med en gang blir drøyt. Det bør vel han også forstå.

   #8
 311     Hedmark     0
For meg virker det som om dere bor der fast - og ikke har noen formell avtale om veirett, ei heller om vedlikehold?  Etter nylig å ha kommet i samme situasjon valgte jeg å få tinglyst en veirett med fordeling av både vedlikeholdsutgifter per antall boenheter på hver eiendom som sogner til veien og utgifter til snøbrøyting på den delen av veien som er felles.
Det er best å relaterer utgiftene til antall boenheter. Ved en eventuell fremtidig utbygging på eiendommene er da fordelingen av utgiftene  allerede er ivaretatt. 
Å få dette tinglyst koster ca. 1500 kroner, men det gir trygghet for alle parter.
En vet aldri hva fremtiden kan bringe med eventuelle nye eiere etc.
   #9
 150     0
Kostnader ifbm vedlikehold av private veger er dekket av vegloven.

Den sier i praksis at alle som har bruksrett til en vei som brukes som felles adkomst til flere eiendommer skal dele på kostnadene etter hvor stor andel av veien de bruker. F.eks så vil den ytterste delen av veien deles av alle, og kostnadene for den delen skal deles av alle, mens den innerste delen brukes bare av den innerste brukeren og skal bare betales av ham. Disse reglene kan avvikes.

Det kan settes opp et veglag, som består av alle som har bruksrett til veien, og som også kan registreres som en organisasjon i Brønnøysund-registeret. Dette må så ha et styre som tar seg av det praktiske som innkreving av penger og å avgjøre hvordan pengene skal brukes.

Det står mer her: