#21
 473     Sola     0
Dette er da så logisk som det kan bli.

Dersom man sammenligner et annuitetslån over 20 år med et serielån over 20 år så er helt klart serielånet billigere.

Men dersom man er i en situasjon der man ikke har ubegrensete midler til å betale ned med, samt ønsker å betale så fort som mulig ned - så vil like innbetalinger være det billigste. Altså et annuitetslån.

   #22
 247     0
Synes denne tråden ble veldig rotetet med tanke på utgangspunktet:

Personen som startet denne tråden lurte på hva som ville lønne seg Serielån vs. Annuietetslån.

Eksempel: Lån på 1.000.000 over 20 år med 6% rente
Serielån 602.500 kr i rentekostnader
Annuitetslån: 719.435 kr i renekostnader-

Altså er serielån det smarteste over tid, forutsetningen over tatt i betraktning.

Er målet å betale minst mulig i starten er det å anbefale annuitetslån da man betaler en fast sum pr mnd uansett (forusetter fast rente). Skulle man over tid få en bedre økonomi slik at man kan betale mer enn dette beløpet ville jeg nok vurdert som nevnt i denne tråden med å føre over ekstra innbetalinger til lånet. Det smarteste i mine øyne ville nok å dele beløpet, slik at man betaler en ekstra sum på lånet og en sum på en buffer konto.

For de fleste etablerere er det nok lurt med annuitetslån, siden det kan være tøft i starten. Ofte bedrerer økonomien seg over tid mtp lønn, prisreguleringer osv.

Og det er også noen her som har nevnt at det billigste er å ikke låne, er ikke enige i det helle - særlig hvis alternativet er å leie bolig hele livet. Bedre å betale ned egen gjeld enn å kaste penger i dass!