3,090    5    0  

Stikkvei på felles tomt i eierseksjons sameiet

 36     0
Vi har et sameie bestående av eierseksjoner (rekkehus) på en felles eiet tomt. På dette området går det en stikkvei, ca. 3 meter bred, som også kan benyttes til biljøring.

Er det noen som kan fortelle meg hvilke lover/regler som gjelder for en slik vei? Er det noen krav til kvaliteten? Kan kommunen kreve noe av veien i forbindelse med uttrykningskjøretøy o.l, som for eksempel en snuplass?

I prinsippet går jeg ut ifra at dette vil anses som en 100% privat vei. Kommunen har i alle fall ikke noe ansvar for å brøyte og vedlikeholde veien.

   #1
 520     0
Vegloven Kap VII. Dere utgjør et veilag, vegloven regulerer hva dere kan gjøre.

Den eneste plikten er at dere skal holde den i forsvarlig og brukende stand.

  (trådstarter)
   #2
 36     0
Takk skal du ha for tilbakemelding. Du sier det eneste vi plikter er å holde den i brukbar stand.

Vil det si at kommunen ikke har noen bestemmelsesrett over kvaliteten, utover at det skal være mulig å komme seg frem?
   #3
 22,342     Akershus     0
De har ikke noe med kvaliteten, men hvis det skal bygges nye hus kan de kreve at veien oppgraderes/endres i forbindelse med dette. Sjekk også om denne veien er nevnt i reguleringsplanen, da dette kan gi føringer.
   #4
 520     0

Takk skal du ha for tilbakemelding. Du sier det eneste vi plikter er å holde den i brukbar stand.

Vil det si at kommunen ikke har noen bestemmelsesrett over kvaliteten, utover at det skal være mulig å komme seg frem?


Og forsvarlig stand. Kommunen bestemmer ikke noe i forhold til kvaliteten på veien, men kan selvfølgelig la være å kjøre den hvis de mener den ikke er brukbar/forsvarlig. Gjelder forsåvidt alle offentlige tjenester, dvs post, søppeltømming, skolebil/buss osv. Så indirekte har de jo noe å si da.

Og det gjelder sef. generelle regler ifht. sikring osv.
---------
Når det gjelder det å føye til ny stikkvei til felles privatvei/veilaget sin vei, så kan veilaget si ja/nei til dette. I praksis betyr det at ett veilag pleier å ta seg betalt for ny stikkvei inn på fellesvei. Og man bør også gjøre en vurdering av plassering av stikkvei slik at den blir rimelig/forsvarlig. Feks ikke inn midt i en bratt bakke, inn i sving osv. Veilaget bør sef. ikke vurdere ja/nei fra sak til sak men avkreve gebyr for "tilkobling" og bli hørt i saken slik at de kan komme med innvendinger ifht. plassering av "tilkobling".

-----------

Veilaget skal møtes en gang i året, styre kan utnevnes og få ekstra stemmer slik at det blir styringsdyktig (evt. stemme ned ett fast/irrasjonelt mindretall Grin). Ta utganspunkt i paragrafene i vegloven som gjelder privat vei/veilag og nedfell bestemmelser/foreskrifter for veilaget. Sørg for godkjenning av disse på årsmøtet.

Hvis det er problemer med betaling av evt. veiavgift kan veilaget trekke tilbake veirett, kommunen bør da varsles og godkjenning av tomt til boligformål bør vurderes. Om det er mye "utenforliggende" trafikk kan det settes opp betalingsbom i samarbeid med kommunen.
  (trådstarter)
   #5
 36     0
Takk for alle svar.

Er det noen som kan kaste lys over dette? I enden av stikkveien er det prosjektert og annlagt en snuplass, eller snuhammer. Er dette noe kommunen krever/kan kreve eller er det snarere et resultat av god prosjekteringsskikk fra byggherren, slik at det blir lettere for oss å snu.

Jeg har sjekket byggetillatelsen fra kommunen, men der står det bare at det kan tillates at veien brukes av uttrykningskjøretøy og renovasjon.