1,786    1    0  

Utbyggingsplan mottatt for naboeiendom.

 141     0
Hei.

Vet ikke om dette blir helt riktig kategori, og kanskje ikke rett forum en gang. Men noen har sikkert noen god innspill som alltid.

Jeg mottok fra kommunen privat utbyggingsplan fremlagt for 1. gangs offentlig ettersyn. Har ingen peiling på dette, og skal selvfølgelig innom kommunen for å få vite litt mer.

Det jeg i utgangspunktet lurer på er jo på dette stadiet hva man bør påpeke?

Jeg blir berørt på 2 kanter av en nesten kvadratisk eiendom. På ene siden skal der bygges en 4-mannsbolig med kjellerparkering. Slik det ser ut så er parkeringen ikke under selve huset, men i forkant av dette. (tomten skrår en del).
Parkeringsanlegget er tegnet helt i tomtegrensen, men det sies lite om hvordan dette blir liggende mot eksisterende landskap på min eiendom. Er det under dagens nivå, eller under fremtidig nivå på nabotomten?

På den andre siden, som er rett fremfor huset mitt skal det anlegges Felles LekePlass (lekeareal). I teksten fra utbygger er det på andre deler av utbyggingen (er 2 forskjellige utbyggere/ eiere) tatt hensyn til at de hever kjellerplanet i forhold til lekeplassen for å skjerme mot støy og innsyn. Der er ikke nevnt noe slik i forhold til grensen mot min eiendom, ei heller hvordan eventuelle utforming av lekeplassen vil bli i forhold til terrenget. I verste fall vil der bli veldig fritt innsyn på eiendommen og til huset, og uten noen terrengmessige støy barrierer.

Ble langt dette, og er fortsatt en masse spørsmål :-)

Men bør jeg påpeke så mye som mulig så tidlig som mulig i prosessen, eller hva er best?

Hva er neste skritt i prosessen fra kommune/utbygger?

Mvh

Narve
Signatur

   #1
 1,943     0
Hei :)

Du bør komme med dine innspel nå. Det er ikkje usannsynlig at området også har ein reguleringsplan (som er godkjent). Du kan ta ein kikk på denne også før du gir innspel til utbyggingsplanen (den kan du få hos kommunen). Kanskje er der ting i utbyggingsplanen som ikkje er heilt i tråd med reguleringsplanen (dette er ein overordna plan), og der har du god grunn til å klage.

Når ein plan er til offentleg høyring, så skal ein komme med merknadene sine. Det er ikkje tidlig i prosessen. Etter at høyringsfristen går ut, kan kommunen godkjenne planen, og då er det for seint å spele inn sine synspunkt. Er det noko du lurer på eller vil seie frå om så må du på banen nå!

Du kan ringe sakshandsamar i kommunen og spørre om det du nevner over. Kanskje det står informasjon ein plass i papira utan at du har sett det. Eg veit at det ikkje alltid er like enkelt å forstå sakspapir...

Neste skritt hos kommunen er som eg nevnte over at planen blir vedtatt og dermed gyldig. Planen kan ikkje bli vedtatt før høyringsfristen er gått ut.