2,081    26    6  

Avstand fra tre til nybygd garasje

 445     Drøbak     0
Vi hadde gode erfaringer med bygging av hus i fjor, og i år skulle vi få bygd garasje. Vi bestemte oss for å bygge enkel garasje med stor bod (istedenfor dobbelgarasje), fordi gubben ville beholde et furutre ved garasjeplassen. Garasjen skulle altså bygges "rundt" dette treet, med bod bak treet. Med to småbarn og krevende jobber hadde vi ikke kapasitet å bygge selv og satt bort jobben til et firma som påstår at de er spesialister på garasjer som ikke er A4.

Avstand mellom garasjen og treet er nå bare få centimeter på det nærmeste, og det er dermed stor fare for at treet eller garasjen blir skadet når det blåser kraftig (noe som skjer fra tid til annen). Vi har hele tiden vært tydelig på at garasjen skulle bygges slik at treet kunne bli stående. Vi ba bedriften flere ganger om å kontrollere målene slik at det ikke vil være tull med treet. Garasjen er romslig, dvs vi kunne ha gått ned på størrelse eller takoverheng kunne ha blitt redusert, men selgeren i bedriften har hele tiden forsikret oss at det ville gå bra. Håndverkerne som har vært her har meldt bekymringer til oss oh har sagt at de også har meldt bekymringer angående avstand til treet tilbake til eget firma.

Vi har nå bedt bedriften om å foreta en justering for å minske framtidig skade, for eksempel ved å ta bort deler av takoverheng. Selgeren sier at de har levert i henhold til avtalen og at eventuelle tilpasninger vil koste ekstra. De prøver å si at vi har godtatt plassering, men det er feil. Vi har egentlig satt spørsmålstegn ved plassering flere ganger og har blitt forsikret av dem at det vil gå fint. 

Selgeren har flere ganger prøvd å definere ulike arbeider som  "tilleggsarbeid", når de helt åpenbart ikke var det, og det er slitsomt å måtte tilbakevise sånt hele tiden. Jeg mener at jeg ikke skal betale ekstra for at de rydder opp i egne feil.

Etter avtale med bedriften holdt vi tilbake kr 50.000 pga andre oppgaver som ikke var fullført da vi mottok regning for en stund tilbake. Disse pengene skal vi selvfølgelig ikke betaler så lenge vi ikke anser jobben som fullført.

Jeg legger ved noen bilder. Jeg vet ikke om det går an å se avstand mellom garasje og treet så godt.

Hva anbefaler dere at vi gjør nå?


Avstand fra tre til nybygd garasje - image.jpeg - redsox

  (trådstarter)
   #3
 445     Drøbak     0
Det er på det nærmeste, ved takoverheng. Ved foten av treet er det betydelig mer, kanskje 40 cm.
HSt
   #4
 36,883     Lillestrøm kommune     0
Det står jo uansett veldig tett på, men har dere sett det svaie så langt nede ? Nå blir vel garasjen flat hvis treet velter, det er vel trolig mer rotvelt som er største risiko.

Hva er takfremspringet laget av ? På bygge hytte i treet på TV lager de ofte hakk i tak, kanskje en foring på et hakk kan brukes også her ?
   #5
 3,210     Vestlandet     0
7 cm er i minste laget ja, uten at jeg har sett krona. Vart noe av rota kappa bort når tomta vart gravd ut? Det taler isåfall for mer svaiing.
Ebe
   #7
 4,452     Vestlandet     0
Kan ikke se for meg at treet ved en velt ikke vil opparbeide seg så mye kraft før det treffer garasjen. Personlig tror jeg ikke skaden vil være stor. Værre med fall andre veier kanskje?

Men det kan vel gå helt fint også? Eneste som kan jo et godt svar er vel en "tredoktor" på befaring? Smile
Signatur

   #8
 3,210     Vestlandet     0
Nei, det velter ikke mot garasjen. Eventuell rotvelt må unna garasjen. Ikke sikkert det er noe problem - spørs jo hva som er gjort med røttene.

Men svai tror jeg kan være et problem. Mulig det holder med 7cm, men jeg ville nå hatt litt mer.
  (trådstarter)
   #9
 445     Drøbak     0
Vi er ikke bekymret for rotvelt, fordi området rundt treet ble fylt opp cirka 50 cm i forbindelsen med husbygging (for over to år siden). Mao, røttene ligger langt under jordoverflaten. Med svai er vi bekymret for. Vi ville ha aldri godtatt at treet er så nært hvis vi hadde skjønt at det skulle være sånn. Jeg tror at garasjefirmaet ikke gjorde godt nok forarbeid enten ved å ikke tenke på takutstikket eller ved å ikke kontollere målene godt nok.

Ja, dette kan løses greit med hakk i takutstikket, men jeg vil ikke betale ekstra for det, fordi jeg mener at dette er en feil som de må ordne opp i. Hva mener dere om det?
  (trådstarter)
   #10
 445     Drøbak     0
Nei, rota ble ikke kappet ved bygging av garasjen. Vi snakket med graveren om det. Rota er nå så langt ned at de ikke en gang kom bort i den. Jeg tror heller ikke at det skjedde noe under husbygging, da det er mange meter fra huset.