TSt
   #11
 14,587     1
TS akriver " Det vil stå fire takstoler over portåpning." så det er ikke galvvegg. Vi ser takstolene fra front på skissen.

HSt
   #12
 36,725     Lillestrøm kommune     1
Ja så TS sitt forslag er helt dødfødt, men dette kan beregnes

Mens som andre beskriver bjelkene må opp på kant og stå i høyde retning
   #13
 241     0
Gå overkill, og bruk en godt dimensjonert stål-drager feks... 110% at det ikke skjer noe💪
jaf
   #14
 6,339     tromsø     0
Mener du at du ikke har råd, så kjøp på finn. Eller gå til en plass en river hus eller i avfalls container..kastes mye bra.
HSt
   #15
 36,725     Lillestrøm kommune     0
Det er ikke mulig å beskrive hva som er overkill uten å utføre beregninger. Hos meg er det gigantiske ståldragere i garasje ikke montert av meg.
   #16
 241     0
Man har strekket bjelken skal bære, man har en maks snølast og eventuell ekstra belastning (loft).
Beregn en 4x sikkerhetsfaktor (normalt), mot last-tabell for stålbjelke som passer.
Også går man opp en ekstra dimensjon om det er mulig.

Og vipps en super-safe DIY, overkill løsning.