758    6    2  

Bygge med fall MOT garasjen

 3,905     Asker     0
Hei,

Dersom man bygger en garasje som en del av huset, men ønsker å senke etasjen med garasje noe, hva gjør man da. Hvordan bygger man slik som på bildet? Eller er det noe som man bør unngå. Avstand til veg vil bli ca 5m og hver m/cm ned vil være en stor fordel. 

Takk for alle svar

eiBygge med fall MOT garasjen - 2839472_1439277795_Foya.jpg - Børhaug
Signatur

HSt
   #2
 36,717     Lillestrøm kommune     0
Husk reguleringsplan det er flere steder ikke lov med slik utbygging.
   #3
 285     0
Jeg har fall mot garasjen. Aco drain slukrenne og godt dimensjonert avløp bort fra denne. Jeg har den tilkoblet både drenering ellers rundt garasjen og et glatt avløpsrør siden den skal ta av vann for ca 100m2 .
HSt
   #4
 36,717     Lillestrøm kommune     0
Husk sandfang og slike renner bør monteres i jordfuktig betong.
   #5
 285     0
Aco drain har sandfang. Må bare huske og tømme det med jevne mellomrom.
Tæla har lagd ei sprekk i sandfanget mitt da, så har vel gjort noe feil når jeg monterte det. Ble satt i jordfuktig, men er nok sannsynligvis for nært til leirholdig jord som sprenger rundt sandfanget Smile
   #6
 1,463     Harstad     1
Også må du huske å legge varmekabel i slukrenne og muligens avkjørsel også så det ikke fryser over og vannet kommer inn porten.
Signatur