12,888    11    1  

Endret byggemetode etter innvilget byggesøknad: Brannkrav ved ny løsning

 8     0
Garasje > endret byggemetode > brannkrav

Problemstillingen er å tilfredsstille brannkravene med valgt løsning, da forutsetningene (og derfor byggemetode) endret seg noe etter innvilget byggesøknad;

Garasjen er bygget "fast" i eksisterende hus (grunnmuren) og skulle i utgangspunktet utføres i 20cm leca yttervegger med tak støpt i seksjoner på en lokal betongfabrikk, men pga. sen oppstart (av fabrikken) måtte jeg gå bort fra dette alternativet. Peva45 ble vurdert, men jeg ble frarådet dette pga. kondens/rust etc.

Valgte derfor å oppføre ytterveggene i reisverk (36 x 148) på 20cm FM-forskalingsblokk - 6-8 steinhøyde der terrenghøyden gir jordtrykk og 1 steinhøyde (20cm) på frittstående vegger. Utvendig kledning; liggende Ålesundfals, utlektet på asfaltplater.

Taket er utført i Ranti-bjelker som hviler på en I-bjelke som i ene enden er forankret i eksisterende mur og i andre enden hviler på stålsøyle (styrkeberegnet på Byggmakker). I-bjelken bærer også dels den gamle balkongen (skravert felt på vedlagt skisse); underkanten av Ranti-bjelkene er derfor godt nedpå eksisterende mur og overkant på de to aktuelle veggene avsluttes også mot muren. Ovenpå Ranti ligger spon gulv ekstra 22mm og taket er tekket med Isola Mestertekk.

Så spørsmålet er: holder det å kle tak/vegger innvendig med gips, brannsikre fuger/gjennomføringer? Iflg. et snekkerlag nedi gata gjør det det; de oppfører et nybygg med tilnærmet samme problemstilling og har brukt 9mm gips mellom garasje og boligen; sier B30 er kravet. De har i tillegg kledd med osb-plater i 15mm for å skjule gipsen.

Noen som vet sikkert og kan bistå med referanser etc.?
Endret byggemetode etter innvilget byggesøknad: Brannkrav ved ny løsning - skisse01.jpg - DaBouncer

   #1
 529     Gjøvik     0
Får ikke helt oversikten med den tegningen.

Men det er ingen brannkrav mellom garasje og evt terasse.
Det er kun mellom garasje og boenhet det er EI30 krav.

EI30 kan oppnås på mange forskjellige måter. Se gips/isolasjon/leca produsentenes hjemmesider for pre-aksepterte løsninger.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 8     0
Denne tegningen gir kanskje litt bedre oversikt.
Garasjen grenser dels mot vaskekjeller, dels mot kjellerbod dit det på sikt kommer dør (B30) - kvalifiserer dette som boenhet (kjelleren altså)?
Så dersom det ikke er brannkrav mellom garasje og terasse - selv om terassen igjen grenser til resten av huset - vil jeg da behøve å kle taket innvendig med gips?
Sjekker også med Norgips.
Garasje > endret byggemetode > brannkrav - fra_nordøst01.jpg - DaBouncer
   #3
 529     Gjøvik     0
Skal vi se.. her er det som byggforsk sier om saken:

144 Liten garasje som tilbygg eller en del av en bygning. Mot egen bruksenhet er det kun krav om gasstette konstruksjoner. En vegg med dampsperre eller med sparklet platekledning tilfredsstiller dette kravet, se også pkt. 612. Er det flere bruksenheter i bygningen, må garasjen utføres som en egen branncelle. Konstruksjoner mot eventuell annen bruksenhet (naboens del av bygningen) må i tillegg ha brannmotstand EI 30 (B 30).

Man kan ha innvendig atkomst til sin egen garasje. Atkomsten kan gå via et sekundært rom som bod eller vaskerom, men dørene inn og ut av det sekundære rommet må være gasstette (ha tetningslist) og rommet må være ventilert minst med en ytterveggsventil.


Det var faktisk ikke så strengt som jeg trodde..
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 8     0
Takker for kjappe svar !

Ser det refereres til pkt. 612, kunne du postet denne her?
Huset er vertikaldelt, men garasjen har ikke direkte "kontakt" mot naboens del, undres om den må utføres som egen branncelle da og hva det egentlig innebærer?

   #5
 529     Gjøvik     0
612 Eventuelle tettesjikt. Hvor det er mye vind kan det, særlig ved stående kledning, være nødvendig med en vindsperre på innsiden av kledningen for å unngå at sand og snø fyker inn i garasjen.

Mellom oppvarmede rom og uoppvarmet garasje ivaretar dampsperra kravet om gasstette konstruksjoner, se pkt. 144.
Signatur
   #6
 529     Gjøvik     0
Legg merke til at grensen for "lite garasjeanlegg" går på ca 50kvm.
Er det over 50kvm er det mye hardere krav (EI60)

141 Definisjoner. Bygningens bruttoareal er avgjørende for hvilke brannkrav som stilles. I dette bladet kaller vi garasjer med bruttoareal mindre eller lik 50 m2 "liten", mens garasjer med bruttoareal over 50 m2, men mindre enn 400 m2 kalles "større".

Det at det står "Konstruksjoner mot eventuell annen bruksenhet (naboens del av bygningen) må i tillegg ha brannmotstand EI 30 (B 30)" ville jeg tolket som at det er kun delen av garasjen som har felles vegg/tak/gulv med nabo som får brannkrav.
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 8     1
Pratet akkurat med Norgips; de sier en 15mm brannplate vil tilfredsstille EI 30.
Men, jeg tolker det siste svaret ditt som om at det ikke egentlig er brannkrav i dette tilfellet; garasjen er omkring 34kvm og grenser ikke til naboens del av huset.
Peiser trolig på med brannplate i tak og på "kneveggene" som grenser til grunnmuren i tilfelle kommunen tolker reglene annerledes. Enklere å gjøre det med en gang.

Takk for hjelpen.

  (trådstarter)
   #8
 8     0
Huff, da kom enda en faktor inn; antall etasjer i huset. Har altså kjeller + 2 fulle etasjer + loft med skråtak/knevegger der det kun er 2 meter midt langs gulvet. Dersom denne også regnes som full etasje mener Norgips (og Byggmakker her i byen) at EI60 må oppfylles. Uproblematisk når det gjelder veggene, men i taket har jeg kun 20mm å gå på mht. garasjeporten (som ligger monteringsklar i garasjen).
Ble anbefalt å ringe BE om dette; forsøker nå.
   #9
 529     Gjøvik     0
Hvor i alle dager får de det fra?

Dette er fra "veiledning til TEK". TEK er da forskriften du er pålagt å følge.

Garasjer
En bilbrann kan utvikle svært store røykmengder
og dermed være en vesentlig risiko for sikkerheten
til de mennesker som oppholder seg i
bygningen. Skillekonstruksjoner mellom garasje
og rom for annet formål må derfor utføres slik at
faren for spredning av brann og røyk til andre
deler av bygningen reduseres til et akseptabelt
nivå.
Garasje med bruttoareal til og med 50 m²,
bortsett fra garasje i samme bruksenhet, f.eks.
garasje i enebolig, må skilles fra rom for annet
formål med konstruksjoner med brannmotstand
minst EI 30 [B 30]. Garasje med bruttoareal til og
med 50 m² i samme bruksenhet må være skilt fra
resten av bygningen med bygningsdeler som er så
tette at eksos ikke trenger gjennom.
Garasje med bruttoareal over 50 m² til og med
400 m², må være skilt fra resten av bygningen
med bygningsdeler med brannmotstand minst EI
60 [B 60].
Garasjer med større bruttoareal enn 400 m² må
skilles fra resten av bygningen med konstruksjoner
med brannmotstand minst EI 90 A2-s1,d0
[A 90].


Det er ingen skille på antall etasjer på boenhenten. Kravene til ditt prosjekt er at det må være gasstett. Ikke mer... ikke mindre..
Signatur