264    10    3  

Garasjeport stor overhøyde

 12     0
Har takhøyde på 4 meter, og garasjeporten skal være 2,5 meter høy.
Kan man forlenge veggskinnene til foldeporten slik at takskinnene ikke blir hengende 1,5 meter under taket, men at porten følger veggens overhøyde 1 meter opp før den vinkles inn under taket siste halvmeteren? 

   #2
 5,751     OSLO     0
er det ikke bare og ta kontakt med et par garasje-port firmaer, og høre hva som er mulig, og pris?

burde jo absolutt være mulig og ha lenger vegg-skinne enn porten er høy
HSt
   #3
 36,754     Lillestrøm kommune     0
Port elementene vippes unna øvre kant på åpningen så porten må stå med litt sprekk mot veggen for å gå opp langs innerveggen Den doble skinnen dytter normalt det øvre elementet på plass
   #4
 24,752     Akershus     0
Her trenger en vel ikke doble skinner? Alt løper på det som tilsvarer nedre skinne?

En bekjent har er lignende arrangement, men han valgte å la porten være lav. Dermed kunne seiljolla bo oppunder taket om vinteren.
Signatur
HSt
   #6
 36,754     Lillestrøm kommune     0
Her trenger en vel ikke doble skinner? Alt løper på det som tilsvarer nedre skinne?

En bekjent har er lignende arrangement, men han valgte å la porten være lav. Dermed kunne seiljolla bo oppunder taket om vinteren.

Ja hvis hele porten enten skraper i veggen eller står med litt glippe som jeg beskrev
   #7
 24,752     Akershus     0
Eksempel på høytløft rulleport med øyensynlig enkel skinneføring og dermed ingen vipp av øverste lem.Denne porten synes også å være tett nok til også å være brannskille.
Signatur

TSt
   #9
 14,622     0
Men industri leddporter som dette har har desverre ofte en annen pris enn de til hjem markedet.
   #10
 242     1
Min Lobas port for vanlige garasjer heller også innover.
Man ser tydelig at sporet er lengere ute øverst enn bakerst.
Så slik praksis er helt vanlig, egentlig.

Problemet er hjelpefjæra sin plassering, og wire-løsningene med føringsvei, hvis den skal gå på skrå i taket.