HSt
   #11
 36,754     Lillestrøm kommune     0
Det er en dispensasjon sak dette med barnehage i Stjørdal bygd uten og dermed byggefeil

Det er en vurdering hvor en måler fra men hvor rn måler til oppe er det ingen rom for tolkning

Gesims høyde oppå arken tror jeg var det de plundret med når huset mitt ble bygd

kip
  (trådstarter)
   #12
 484     Vestfold     0
Hmm... Finner egentlig ikke helt konkret dette skrevet i 6-2...

Du spurte hva man måler gesimshøyde opp til, og det er høyeste gesims på pulttak som angitt i § 6-2. Dette gjelder uansett hvor i landet du er. Hva man måler høyden fra er gjennomsnittlig ferdig terreng hvis ikke annet er angitt i planbestemmelsene. Dette bruker å variere litt fra plass til plass om de bruker eksisterende terreng, ferdig terreng eller en kotehøyde.

Hmm..
Noe slikt?

En slik kvasiløsning vil være både mer komplisert, dyrere å bygge og etter mitt syn mindre pent. Da er det bedre å søke om disp.

Kommer nok aldri til å få dispensasjon, det holder til heltidsklagere i gata...
kip
  (trådstarter)
   #13
 484     Vestfold     0
Hmm... Finner egentlig ikke helt konkret dette skrevet i 6-2...

Du spurte hva man måler gesimshøyde opp til, og det er høyeste gesims på pulttak som angitt i § 6-2. Dette gjelder uansett hvor i landet du er. Hva man måler høyden fra er gjennomsnittlig ferdig terreng hvis ikke annet er angitt i planbestemmelsene. Dette bruker å variere litt fra plass til plass om de bruker eksisterende terreng, ferdig terreng eller en kotehøyde.


Poenget mitt er at det ikke er angitt i 6-2, står ikke konkret der om at det er høyeste gesims som er den man skal måle opp til når det gjelder pulttak (står ikke noe spesifikt i det hele tatt egentlig), men det står kanskje noe annet sted.
   #14
 24,752     Akershus     0
Ad smøregrav. Kommer inn masse andre krav om sluk med sandfang, oljeutskilling osv. løftebukk er mer aktuelt. Ev en flyttbar en slik at en kan velge ute eller inne jfr himlingshøyde.
Signatur
   #15
 830     Oslo     0
Poenget mitt er at det ikke er angitt i 6-2, står ikke konkret der om at det er høyeste gesims som er den man skal måle opp til når det gjelder pulttak (står ikke noe spesifikt i det hele tatt egentlig), men det står kanskje noe annet sted.

Ah, da er jeg med. Er faktisk usikker på hvor dette er angitt. Det har liksom alltid vært bransjestandard så jeg har bare gått ut i fra det kommer fra et sted. Det står i hvert fall ikke i TEK17, PBL eller veilederen til grad av utnytting.

Man kan uansett ta utgangspunkt i hva som er intensjonen bak disse bestemmelsene og det er hvordan nær-/fjernvirkningen av et bygg vil være. Et pulttak med høyeste gesims på samme høyde som mønet på et saltak vil ha samme volum og sannsynligvis oppfattes som lik i størrelse på kortendene, men man kan kanskje argumentere for at langsiden mot høyeste gesims vil oppfattes mye mer massiv.

I den siste revisjonen av veilederen ble definisjonen på høyeste punkt på et sammensatt pulttak endret fra gesims til møne etter ulike tolkninger mellom Oslo kommune og fylkesmannen, så det kan jo være at de burde tatt en tatt en kikk på pulttak også når de først var i gang for jeg er enig at det burde vært kun én gesims på pulttak. Det finnes kommuner som regulerer forskjellige høyder på gesimsene eller definerer høyeste gesims som møne.


Kommer nok aldri til å få dispensasjon, det holder til heltidsklagere i gata...

Så lenge de ikke har en saklig grunn for å klage på dette, noe de per definisjon ikke vil ha, så kan de ikke forhindre en disp på dette. De kan i ytterste konsekvens trenere saken med å klage et avslag til statsforvalteren men det kan de med det meste hvis de uansett vil være kjip.
kip
  (trådstarter)
   #17
 484     Vestfold     0
Ad smøregrav. Kommer inn masse andre krav om sluk med sandfang, oljeutskilling osv. løftebukk er mer aktuelt. Ev en flyttbar en slik at en kan velge ute eller inne jfr himlingshøyde.


Jeg skal ikke tømme olje i den, men tenkt som alternativ til løftebukk for o komme til under en bil om jeg ikke får lov til å bygge særlig høyt garasjetak....

Bruket mitt vil gi like lite oljeutslipp og andre utslipp som det ellers ville blitt på garasjegulvet med løftebukk.
Men er kanskje krav om sluk med oljeutskilling fordet?

kip
  (trådstarter)
   #18
 484     Vestfold     0
HanFar
Man kan uansett ta utgangspunkt i hva som er intensjonen bak disse bestemmelsene og det er hvordan nær-/fjernvirkningen av et bygg vil være. Et pulttak med høyeste gesims på samme høyde som mønet på et saltak vil ha samme volum og sannsynligvis oppfattes som lik i størrelse på kortendene, men man kan kanskje argumentere for at langsiden mot høyeste gesims vil oppfattes mye mer massiv.

I den siste revisjonen av veilederen ble definisjonen på høyeste punkt på et sammensatt pulttak endret fra gesims til møne etter ulike tolkninger mellom Oslo kommune og fylkesmannen, så det kan jo være at de burde tatt en tatt en kikk på pulttak også når de først var i gang for jeg er enig at det burde vært kun én gesims på pulttak. Det finnes kommuner som regulerer forskjellige høyder på gesimsene eller definerer høyeste gesims som møne.


I mitt tilfelle (reguleringsplan) er faktisk kun gesimshøyden "regulert", deretter at kommunen kan stille krav til takvinkel, og til slutt at det er tillatt med maksimalt 1 etasje. Det er ikke skillet mellom ulike taktyper.

Etter min mening burde man tillatt å ta utgsngspunkt i gjennomsnittshøyden av de "to gesimsene" på pulttak, eller lagt på f.eks. 20-25% når det gjaldt høyeste gesims på pulttak ifht kravet for saltak.


Interessant tips om sammensatt pulttak, spørsmålet er vel da hvor kort kortsiden får lov til å være (blåfarget)...:
Hvordan beregnes gesimshøyde for pulttak? - ca2c8ba5fcda43f386aa48956546163a.png - kip
HSt
   #19
 36,754     Lillestrøm kommune     0
Ingen ekspert men den vertikale delen på figuren gir kanskje gesimshøyde = mønehøyde ?
AKB
   #20
 58     Sandvika     0
Mål mot gesims og møne er absolutte, der måles det ikke gjennomsnitt. En del kommuner har innsyn på byggesak lett tilgjengelig på nett. Dersom din kommune har det, gjør noen stikkordsøk på nybygg og les deg opp på relevante saker. Se om du blir noe klokere når det gjelder kommunes praktisering av reguleringsteksten. Konferer evt med en lokal arkitekt som har inngående kjennskap til dette. Det kan fort være verdt pengene å få dette helt på det rene før du muligens kaster bort masse tid på egenvurderinger som ikke er relevante.
Man bør også merke seg at enkelte kommuner kan ha krav til gesimshøyde utifra gjennomsnittlig planert terreng langs den enkelte fasade, og ikke rundt hele huset. I veldig skrånende terreng kan dermed takets laveste gesims ende opp med å bli dimensjonerende for byggehøyden. Dette aspektet er også nevnt på s46 i veilederen, men med andre ord.