#41
 323     0

Bør jeg ha lufteluker i det nye huset selv om jeg skal ha ventilasjon anlegg der?


Nei - med balansert ventilasjon skal du egentlig aldri trekke inn eller slippe ut luft andre steder enn gjennom anlegget - det er derfor det kalles "balansert" - luftmengden som går gjennom tilluft-ventilene er nøyaktig den samme som suges inn i avtrekks-ventilene. Åpne dører og vinduer ødelegger balansen. Du må ha luftspalte i dørterskel eller på toppen i dør mellom rom som ikke har både tilluft og avtrekk. Som oftest er det tilluft i oppholdsrom og avtrekk i våtrom, men spesielt store rom eller rom med høye lydkrav vil ha begge deler.
Signatur

   #43
 30     0
no vil eg påstå at hvis ein bygger nytt MÅ en legge vannbåren varme i tillegg til balansert ventilasjon. Korleis en varmer opp vatnet er en annen sak, en treng ikkje kjøpe ei dyr varmepumpe no.... men med bruk av vannbåren varme kan en enkelt skifte energikilde ein gang i framtida.
Signatur
   #44
 1,445     0

no vil eg påstå at hvis ein bygger nytt MÅ en legge vannbåren varme i tillegg til balansert ventilasjon. Korleis en varmer opp vatnet er en annen sak, en treng ikkje kjøpe ei dyr varmepumpe no.... men med bruk av vannbåren varme kan en enkelt skifte energikilde ein gang i framtida.


hverken ha vannbåren varme eller balansert ventilasjon i nytt hus.
   #45
 969     0
jaja men nå er det for seint.
Signatur
   #46
 323     0

hverken ha vannbåren varme eller balansert ventilasjon i nytt hus.


Byggemelder du etter 1. aug 2009 (TEK07) så du ha balansert ventilasjon og enten så må 40% av varmebehovet (romoppvarming og tappevann) dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler, eller så må varmebehovet være under 17000 kWh/år, eller så må alternative varmesystemet gi merkostnader over byggets levetid, og da må du ha lukket ildsted som kan fyre med biobrensel

Vannbåren varme er derfor et effektivt middel til å oppfylle kravene.

Konklusjon: du MÅ ha balansert ventilasjon, og du BURDE ha vannbåren varme.
Signatur
   #47
 5,112     Troms     0
har nå hatt balansert ventilasjon i huset siden vi flytta inn for ca en mnd siden. Kan bare si en ting; dette burde vært påbudt i TEK97 også. makan til bra luftklima og inneklima har jeg aldri vært borti. Vi har bodd i hus med både naturlig ventilasjon og mekanisk i plasser hvor luften skal være ren. Kan ikke sammenliknes, det må oppleves over tid.

Det blir mindre støv i huset som legger seg, fordi man slipper lufte ut og for oss som er pollenallergikere, astmatikere eller har barn som er disponert for slikt (hvem har ikke det...) så er jo balansert ventilasjon helt fantastisk.
Signatur