#11
 405     0


Hvor i all verden står det at det ikke er lov å trekke noen plastrør og feste noen plastboksen? Vi venter spent på en link eller utdrag fra forskrift......


Rør og bokser er en del av skjultanlegget i en elektroinstallasjon og betraktes som en del av det faste elektriske anlegget. Ingen som ikke er utdannet elektriker eller har relevant utdanning har lov til å montere noen ting av det faste elektriske anlegget selv.

Her er et utdrag som tar for seg det man har lov til å gjøre selv i en elektrisk installasjon;

http://www.focuselektro.no/page/7450/?ref=information

ALT annet enn det som står i linken og som er en del av en elektrisk installasjon skal gjøres av elektriker som har en godkjent elektroinstallatør som står ansvarlig for jobben.

Lik det eller ikke, det er ulovlig.

   #12
 99     0
Svar til Haense:
Dersom du ikke kan forskriftene så er det like greit å ikkje ytre seg. At du legger ut en link til et eller annet elektoinstallasjonsfirma med litt dusteinfo beregnet "desperate hustruer" er bak mål. Vi venter fortsatt på noen som kan vise til en forskrift.
   #13
 314     Arendal     0

Svar til Haense:
Dersom du ikke kan forskriftene så er det like greit å ikkje ytre seg. At du legger ut en link til et eller annet elektoinstallasjonsfirma med litt dusteinfo beregnet "desperate hustruer" er bak mål. Vi venter fortsatt på noen som kan vise til en forskrift.


Du kan stappe så mange K-rør og bokser i veggen du bare vil, men du kan verken forvente eller kreve at en installasjonsbedrift skal ferdigstille anlegget for deg etterpå.

Så ja, du har rett, men også feil. Konklusjonen er uansett at her er det lurt å ha en dialog med den som skal utstede samsvarserklæring før du setter igang med jobben.
   #14
 1,292     Ålesund     0

Svar til Haense:
Dersom du ikke kan forskriftene så er det like greit å ikkje ytre seg. At du legger ut en link til et eller annet elektoinstallasjonsfirma med litt dusteinfo beregnet "desperate hustruer" er bak mål. Vi venter fortsatt på noen som kan vise til en forskrift.
Søk på forumet så finner du svar. Dette har vert diskutert utallige ganger før!
   #15
 3,997     Oppland     0
Jeg lurer veldig på hva en elektriker gjør når han kommer til et hus hvor det skal gjøres utbedringer eller oppgradering som innebærer trekking av nye kabler i eksisterende rør, hvor det ikke foreligger dokumentasjon.

Krever dere da at kunden river vegger og tak, for så sette opp hele anlegget på nytt?

   #16
 314     Arendal     0

Her vil det jo være rimelig å anta at det er forskriftsmessig, selv uten dokumentasjon, med mindre noe er åpenbart hjemmemekk og av tvilsom kvalitet på arbeid/materiell.

Jeg vil tro de fleste "bruker hue" og ser an jobben.

   #18
 75     0
Det er kanskje lurt og sjekke med elektrikerfirma om man virkelig sparer noe på og gjøre denne jobben selv. Vil tro el.firma legger inn en del ekstra i prisen pga usikkerhet i forhold til plunder og heft med jobben du har gjort.
   #19
 1,617     Rogaland     0
Etter min logikk kan ingen nekte noen å trekke en hel haug med plastrør i veggene.
Slike rør kan jo brukes til høytalerledninger etc.
Det er den aktuelle installatør som skal sørge for at anlegget er godkjent. Så jeg vil tro at dette blir opp til den enkelte installatør om man vil være grei eller ei.
   #20
 405     0

Svar til Haense:
Dersom du ikke kan forskriftene så er det like greit å ikkje ytre seg. At du legger ut en link til et eller annet elektoinstallasjonsfirma med litt dusteinfo beregnet "desperate hustruer" er bak mål. Vi venter fortsatt på noen som kan vise til en forskrift.


Det var da voldsomt så arrogant vi var i dag? Skal rørene og boksene brukes til et elektrisk anlegg som det skal kobles strøm til, så SKAL MAN HA INSTALLATØR SOM STÅR ANSVARLIG. I praksis betyr det at elektriker skal gjøre dette. Noen er så snille at de lar kunden gjøre dette selv, men det er ikke alle.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051220-1626.html#map003

§2-1

Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold
      Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de sikkert ivaretar den funksjon de er tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier.
      Anlegg og utstyr skal være robust og egnet for alle påregnelige påkjenninger. Anlegg skal være fagmessig utført.

Og dette er loven slik den er skrevet av DSB!

Skal du derimot bruke det til datakabler o.l. (som ikke er en del av den faste elekriske installasjonen) eller til pynt i veggen så kan du legge så mange kilometer med rør og stappe fullt med så mange bokser du bare vil! Men den dagen det skal trekkes kabler som skal brukes til den faste elektriske installasjonen så er det ulovlig å gjøre det selv! Til og med selve rørtrekkingen.Det var det som var diskutert i denne tråden, og det var det jeg svarte på. Stemmer gjør det også.