#21
 405     0

Så i det tilfellet er det greit å "anta" at det er godt nok..
pussig ;)Det var ikke noe form for dokumentasjon før 1999. Kravet om dokumentasjon har bare vært gjeldende i 10 år. Uansett har ikke installatør som kobler seg til en kurs ansvar for noe annet enn det vedkommende har gjort, såfremt elkontroll vi gjør etter jobben er funnet i orden iht gjeldende forskrifter og normer. Dette skrives nøye i samsvarserklæringen vi skriver ut når vi er ferdig med jobben. Hvis vi kobler oss til noe som er gjort etter 1999 spør vi om dokumentasjon. Er ikke dette å oppdrive kobler vi oss heller ikke på dette. Ihvertfall gjør ikke jeg det.

   #22
 1,617     Rogaland     0
Min erfaring er at det ikke alltid lønner seg å koble seg på gamle saker heller. Ofte når vi har renovert nye lokaler har vi valgt å koble ut strøm for deretter å rydde rent alt av gammelt skrotkabling før elektrikker kommer.
Da jobber de mye raskere og det ekstra materiellet blir det mindre ut av enn at de står og klør seg i hodet..
   #25
 21,481     Enebolig     0

Svar til Haense:
Dersom du ikke kan forskriftene så er det like greit å ikkje ytre seg. At du legger ut en link til et eller annet elektoinstallasjonsfirma med litt dusteinfo beregnet "desperate hustruer" er bak mål. Vi venter fortsatt på noen som kan vise til en forskrift.


Sleng opp så mange rør og bokser dere vil. Når det kommer strømførende sterkstrømkabler så er det uansett ikke lov.

Jeg synes dere skal spørre tømreren om dere kan sette opp bindingsverk først og la han gjøre jobben ferdig senere. I alle (og da mener jeg alle) tilfeller jeg har vært borti av snekkere/rørleggere og privatpersoner som legger opp rør ol, så er det feil. Det er ikke alltid et rør fra boks til boks med 2+jord.

Jeg er lei av folk som ikke godtar en åpen kabel når Biltemarøret røk tvert av under trekking. Eller at ting tok mye lenger tid fordi det ikke var nok eller riktig rør. Attpåtil skal dere ha full garanti..? Spark dere selv i ræva.


Britax: Når jeg kommer til et eksisterende anlegg så  har jeg en renoveringoppgave foran meg, med nok av risikovurdering. Jeg ser fort om det har vært fuktighet/kondens i rørene. Jeg merker fort om anlegget ikke holder mål. Og ikke minst så ser jeg med en gang om det har vært fagfolk eller ikke.

Jeg vet det finnes ufaglærte som kan klamre en PR like pent som meg, men hvor er de? Og det er nå den simpleste oppgaven.

For meg må dere gjøre hva dere vil hjemme, men jeg gidder ikke rydde opp hvis jeg har sagt ifra eller får sure miner fordi det ikke ble som planlagt. Da er det dere som er vrange, ikke elektrikeren.
   #26
 1,003     buskerud     1
sopp synes du det er mye vanskligere være elektrikker enn andre yrkesgrupper som må til for å sette opp et  hus.
Du skal se at også jeg kan se om det har vært en ikke tømrer som har snekkret på sitt eget hus ,den største forskjellen er at det kan begynne å brenne hvis du gjør feil med det elektriske ,mens  et hus kan råtne eller falle sammen hvis du bygger feil
   #27
 3,109     Norge     0


Svar til Haense:
Dersom du ikke kan forskriftene så er det like greit å ikkje ytre seg. At du legger ut en link til et eller annet elektoinstallasjonsfirma med litt dusteinfo beregnet "desperate hustruer" er bak mål. Vi venter fortsatt på noen som kan vise til en forskrift.


Det var da voldsomt så arrogant vi var i dag? Skal rørene og boksene brukes til et elektrisk anlegg som det skal kobles strøm til, så SKAL MAN HA INSTALLATØR SOM STÅR ANSVARLIG. I praksis betyr det at elektriker skal gjøre dette. Noen er så snille at de lar kunden gjøre dette selv, men det er ikke alle.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051220-1626.html#map003

§2-1

Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold
      Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de sikkert ivaretar den funksjon de er tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier.
      Anlegg og utstyr skal være robust og egnet for alle påregnelige påkjenninger. Anlegg skal være fagmessig utført.

Og dette er loven slik den er skrevet av DSB!

Skal du derimot bruke det til datakabler o.l. (som ikke er en del av den faste elekriske installasjonen) eller til pynt i veggen så kan du legge så mange kilometer med rør og stappe fullt med så mange bokser du bare vil! Men den dagen det skal trekkes kabler som skal brukes til den faste elektriske installasjonen så er det ulovlig å gjøre det selv! Til og med selve rørtrekkingen.Det var det som var diskutert i denne tråden, og det var det jeg svarte på. Stemmer gjør det også.

   #28
 22,342     Akershus     0
Hovedsaken her er at noen skal gå god for arbeid noen andre har gjort. Det er det få som vil da det kan få konsekvenser.

Ellers tror jeg elektrikerene gir beng i om det er ulovligheter i folks hus.

Dessuten er det et helvete å trekke i dårlig lagte rør.
   #29
 21,481     Enebolig     0

sopp synes du det er mye vanskligere være elektrikker enn andre yrkesgrupper som må til for å sette opp et  hus.
Du skal se at også jeg kan se om det har vært en ikke tømrer som har snekkret på sitt eget hus ,den største forskjellen er at det kan begynne å brenne hvis du gjør feil med det elektriske ,mens  et hus kan råtne eller falle sammen hvis du bygger feil


Ikke i det hele tatt. Og derfor synes jeg det er rart at rørtrekking og evt kobling blir sett så lett på. Svært få spør om å få sette opp bindingsverk for så å overlate resten til tømrer. Men ønske om full garanti.

Dette gjelder flere faggrupper enn elektriker. Hverken tømrere, rørleggere eller elektrikere synes det er helt greit at kunden legger opp et dårlig grunnarbeid og forventer at fagarbeideren skal overta.
   #30
 967     Stavangerområdet     0


Nå klarer jeg ikke å dy meg: "fagmessig utført" sier ingenting om den formelle kompetansen til vedkommende som utfører jobben. Den sier bare at anlegget, tingen, skal være av en viss teknisk kvalitet. Derfor kan ufaglærte kan gjerne gjøre arbeid hvis resultatet blir fagmessig. Det har vært sak på dette i forbindelse med borettslag og beboers tolkning av "fagmessig utført". Resultatet er at så lenge et arbeid er fagmessig utført er det revnende likegyldig hvem som utfører jobben.

Mao. "Forskrift om elektriske forsyningsanlegg" regulerer ikke hvem som får lov til å forestå slikt arbeid, bare hvilken standard/egenskap som kreves av selve anlegget og hvilket ansvar eier har. Derimot har "Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk" restriksjoner på hvem som kan forestå arbeid på elektrisk arbeid.

Om hvorvidt man definerer et (K-)rør-opplegg m/bokser som et elektrisk anlegg er finjuss og det finnes neppe rettspraksis på området. Alle kan sette opp rør og bokser som de vil, men jeg er nok enig i at i det øyeblikket en installatør legger opp et elektrisk anlegg i disse rørene vil anlegget bli en del av det elektriske anlegget. Det får være opp til den enkelte installatør å vurdere og se an kunden i forhold til tillit og fagmessighet på å sette opp rør&bokser evt. trekke kabel selv.

Men hvilken risiko ihht. til forsyningsforskriften ligger det i at en kunde har satt opp egne rør og bokser? Dersom man får trukket inn kabel i røret har man beviselig vist at kablene kan trekkes om/inspiseres og at rørene ikke er punktert. Dersom en kunde har lagt opp for knapt bend eller har punktert røret, da får man ikke installert noe i røret uansett. Ergo kundens egen feil (og risiko).